Το αντίκτυπο του προγράμματος αναδιάρθρωσης μετά από δέκα χρόνια εφαρμογής του ευρωπαϊκού προγράμματος αναδιάρθρωσης στον ελληνικό αμπελώνα

ampeli_2

Πώς διαμορφώνεται ο ελληνικός αμπελώνας μετά από δέκα χρόνια εφαρμογής του ευρωπαϊκού προγράμματος αναδιάρθρωσης. Πόσα στρέμματα, σε ποιες περιοχές φυτεύτηκαν και τι ποικιλίες προτιμούν οι αμπελουργοί. Μόλις 60.000 στρέμματα, (58.830) σε σύνολο 627.000 στρεμμάτων, στα οποία εκτείνεται ο ελληνικός αμπελώνας, έχουν αναδιαρθρωθεί την τελευταία δεκαετία (από το 2004-2015) μέσα από το σχετικό επιδοτούμενο πρόγραμμα της […]