Οι ΟΠ και οι ΑΟΠ συμβάλλουν στην ενίσχυση της θέσης των αγροτών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, παρέχοντας παράλληλα τεχνική βοήθεια στα μέλη τους. Οι οργανώσεις αυτές επωφελούνται επίσης από άλλους παράγοντες στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, καθώς και από τις τοπικές κοινότητες στις οποίες λειτουργούν.

Αυτά είναι τα κύρια συμπεράσματα της «μελέτης σχετικά με τους καλύτερους τρόπους για τη σύσταση, την υλοποίηση και την υποστήριξη των οργανώσεων παραγωγών», που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Κατά τον ορισμό των οργανώσεων παραγωγών ως «κάθε είδους γεωργία που βασίζεται σε νομική οντότητα», ο αριθμός των οργανώσεων παραγωγών στην ΕΕ υπερβαίνει τις 42.000. Η ΕΕ αναγνωρίζει τον ιδιαίτερο ρόλο που διαδραματίζουν οι οργανώσεις παραγωγών και ως εκ τούτου μπορούν να ζητήσουν αναγνώριση από τη χώρα της ΕΕ στην οποία εδρεύουν . Από τα μέσα του 2017 υπήρχαν 3.505 αναγνωρισμένες οργανώσεις παραγωγών (ΟΠ) και ενώσεις οργανώσεων παραγωγών (ΟΠΠ).

Η Γαλλία, η Γερμανία και η Ισπανία είναι τα τρία κράτη μέλη με τις πλέον αναγνωρισμένες ΟΠ και ΑΟΠ, με 759, 658 και 588 αντίστοιχα αναγνωρισμένες οντότητες. Συνολικά αντιπροσωπεύουν περίπου το 60% του συνόλου σε επίπεδο ΕΕ. Όσον αφορά τους τομείς, περισσότερο από το 50% των αναγνωρισμένων οντοτήτων ανήκουν στον τομέα των οπωροκηπευτικών. Οι υπόλοιποι τομείς με τις πλέον αναγνωρισμένες ΟΠ και ΑΟΠ είναι ο τομέας του γάλακτος και του γαλακτοκομικού τομέα, το ελαιόλαδο και οι επιτραπέζιες ελιές και ο οίνος.

Η μελέτη διαπιστώνει ότι οι κύριοι στόχοι των αναγνωρισμένων ΟΠ και των ΟΕΠ είναι κοινές μεταξύ των τομέων και περιλαμβάνουν: τον προγραμματισμό της παραγωγής, την προσαρμογή στη ζήτηση, συγκέντρωση προϊόντων και της διάθεσης προϊόντων στην αγορά. Πολλές μη αναγνωρισμένες ΟΠ ασκούν τις ίδιες δραστηριότητες με αναγνωρισμένες. Και στις δύο περιπτώσεις, αυτές οι δραστηριότητες μπορούν να φέρουν οικονομικά, τεχνικά και κοινωνικά οφέλη για τα μέλη τους.

Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου στο www.neapaseges.gr

Recommended Posts