Στα επτακόσια τριάντα τρία ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτά (733,98€) ανά εκτάριο επιλέξιμης έκτασης, για βασική έκταση 250.000 εκταρίων, ή 73,39 ευρώ ανά στρέμμα επί 2.500.000 στρέμματα, υπολογίζεται το ποσό της ειδικής ενίσχυσης βάμβακος σύμφωνα με Υπουργική Απόφαση η οποία καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την εν λόγω ενίσχυση κατά την περίοδο 2023-2027, με τα ποσά ελάχιστων αποδόσεων ανά νομό να είναι αυξημένα.

 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την απόφαση, η ελάχιστη στρεμματική απόδοση ορίζεται σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας (νομός), με βάση το μέσο όρο της πραγματικής στρεμματικής απόδοσης της πενταετίας 2016-2020 κάθε περιφερειακής ενότητας, μειωμένο κατά 20% σύμφωνα με τον πίνακα ελάχιστης απόδοσης κιλών σύσπορου βαμβακιού ανά στρέμμα του σχετικού παραρτήματός της.

Προέλευση άρθρου: https://www.agro24.gr

Recommended Posts