Η βασική αγροτική σύνταξη, δηλαδή των ασφαλισμένων του πρώην ΟΓΑ του ν. 4169/1961, η οποία μέχρι 31.12.2022 ανερχόταν σε τριακόσια εξήντα ευρώ, από την 1η Ιανουαρίου 2023 αυξάνεται σε τριακόσια ογδόντα επτά ευρώ και ενενήντα λεπτά.

 

Τα παραπάνω διευκρινίζονται, μεταξύ άλλων, σε σχέδιο εγκυκλίου που δόθηκε στην δημοσιότητα στις 28 Δεκεμβρίου 2022 από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με αφορμή την υπογραφή Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την αύξηση των κύριων συντάξεων από 1ης Ιανουαρίου 2023.

Σημειώνεται πως, σύμφωνα με την ΚΥΑ, το συνολικό ποσό των κύριων συντάξεων με έναρξη καταβολής έως και την 31η Δεκεμβρίου 2022 αυξάνεται από την 01.01.2023 κατά 7,75%.

Προέλευση άρθρου: https://www.agro24.gr

Recommended Posts