σταφύλια

Με τροποποιητική Κοινή Υπουργική Απόφαση αλλάζει το παράρτημα III του άρθρου 10 της υπ’ αρ. 425/42522/20-05-2013 κοινής υπουργικής απόφασης όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει για το έτος 2022, σχετικά με την ομάδα «Σταφύλια Επιτραπέζια Α’ κατηγορίας» στην ΠΕ Ηρακλείου και αντικαθίσταται η τιμή των 0,55€/ κιλό με την τιμή 0,62€/κιλό.

 

Αναλυτικά η εν λόγω τροποποίηση γίνεται σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Προέλευση άρθρου: https://www.agro24.gr

Recommended Posts