Σε κατάσταση αναµονής βρίσκονται ακόµα οχτώ προγράµµατα αγροτικής ανάπτυξης ύψους 440 εκατ. ευρώ, καθώς τα διαθέσιµα κονδύλια ίσως δροµολογηθούν για άλλες «τρύπες» που θα ανοίξουν οι Νέοι Αγρότες του 2021 και οι ειδικές ενισχύσεις που θα απαιτηθούν για λιπάσματα και ζωοτροφές.

 

Ειδικότερα, όσον αφορά τους Νέους Αγρότες προς το παρόν το ρεπορτάζ αναφέρει πως δεν υπάρχει σκέψη για απορρόφηση περισσότερων χρηµάτων από άλλα Μέτρα του ΠΑΑ. Ωστόσο δεν αποκλείεται το Μάιο που θα βγουν οι λίστες δικαιούχων και επιλαχόντων, να υπάρξει αλλαγή πλεύσης µετά τις πιέσεις που σίγουρα θα ασκηθούν.

Από την άλλη, οι ειδικές ενισχύσεις για στήριξη του πρωτογενούς τομέα λόγω της ρωσοουκρανικής κρίσης που ετοιμάζονται φαίνεται πως έχουν θέσει σε φάση αναµονής κάποιες προκηρύξεις, εκτός βέβαια από τις πιο «ώριµες» όπως Σχέδια Βελτίωσης και Μικροπιστώσεις. Υπενθυμίζεται για παράδειγμα πως η στήριξη για τις ελιές το 2020 λόγω Covid (Μέτρο 21) «έφαγε» τις ∆ασώσεις το 2020.

Οι προσκλήσεις που έχουν προγραµµατιστεί είναι οι εξής:

  • Ευζωία Παραγωγικών Ζώων: 45 εκατ. ευρώ. Η ενίσχυση αφορά χοιροτρόφους και πτηνοτρόφους. Το ύψος της ορίζεται στα 95 ευρώ ανά χοιροµητέρα συν 47 ευρώ για λοιπά χοιρινά και στα 2,6 ευρώ για κάθε πτηνό.
  • ∆ασώσεις: 90 εκατ. ευρώ. Συνολικά 69 δέντρα περιλαµβάνει ο ανανεωµένος κατάλογος επιλέξιµου φυτικού κεφαλαίου που θα επιδοτείται από το πρόγραµµα. Καλύπτονται εργασίες εγκατάστασης φυτείας, εγκατάστασης αρδευτικού, συντήρησης φυτείας για 12 έτη και δίνεται αποζηµίωση για το διαφυγών εισόδηµα  
  • Αποκατάσταση παραγωγικού δυναµικού: 45 εκατ. ευρώ. Το συγκεκριµένο πρόγραµµα έχει σκοπό να ενισχύει απευθείας τον δικαιούχο αγρότη για την αποκατάσταση κτιριακών εγκαταστάσεων και µηχανηµάτων ή εξοπλισµού, που έχουν πληγεί από «καταστροφικά αίτια».

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο: https://www.agronews.gr

Recommended Posts