τρακτερ, γεωργία, τρακτερ, καλλιέργειες

Ρυθμίσεις που διενήργησαν οι Τράπεζες και οι Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, διμερώς, με τους οφειλέτες

 

Από τον Ιούλιο 2019 έως τα τέλη Ιανουαρίου 2022, ρυθμίστηκαν επιτυχώς 632.998 δάνεια (στεγαστικά, καταναλωτικά και επιχειρηματικά), συνολικού ύψους 35,85 δισ. ευρώ.
Από τα μέσα Μαρτίου 2020 έως τα τέλη Ιανουαρίου 2022, δόθηκε η δυνατότητα αναστολής πληρωμής σε 408.632 δάνεια, ύψους 28,78 δισ. ευρώ, από τις Τράπεζες και τις Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις.

Στην παρούσα Έκθεση παρουσιάζονται τα απολογιστικά στοιχεία των δράσεων για την αντιμετώπιση του ζητήματος της υπερχρέωσης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, για την περίοδο Ιούλιος 2019 έως και Φεβρουάριος 2022 – εξαιρουμένων των διμερών ρυθμίσεων δανείων και των αναστολών πληρωμής δόσεων δανείων που διενήργησαν οι Τράπεζες και οι Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις με τους οφειλέτες, τα απολογιστικά στοιχεία των οποίων καλύπτουν την περίοδο μέχρι και τον Ιανουάριο του 2022.

Ειδικότερα, στην παρούσα Έκθεση παρουσιάζονται αριθμητικά στοιχεία που αφορούν:

  •  Το πρόγραμμα κρατικής επιδότησης δανείων 1 ης κατοικίας για τους πληγέντες από την πανδημία του κορονοϊού «ΓΕΦΥΡΑ Ι» (Ν.4714/2020).
  •  Το πρόγραμμα κρατικής επιδότησης επιχειρηματικών δανείων για τους πληγέντες από την πανδημία του κορονοϊού «ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ» (Ν.4790/2021).
  •  Το πρόγραμμα κρατικής επιδότησης μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας για την Προστασία της Κύριας Κατοικίας (Ν.4605/2019).
  • .Τις ρυθμίσεις δανείων που έγιναν μέσω του νέου εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών για φυσικά και νομικά πρόσωπα (Ν.4738/2020).
  •  Τις ρυθμίσεις δανείων που έγιναν μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, ελευθέρων επαγγελματιών, αγροτών και ομόρρυθμων εταίρων (Ν.4469/2017).
  •  Τις διμερείς ρυθμίσεις δανείων και τις αναστολές πληρωμής δόσεων δανείων που διενήργησαν οι Τράπεζες και οι Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις με τους οφειλέτες.
  •  Τις υποβληθείσες αιτήσεις επαναπροσδιορισμού ημερομηνίας εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του Ν.3869/2010. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ 2
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο: https://www.agrocapital.gr

Recommended Posts