Δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δύο αποφάσεις με τις οποίες προβλέπεται η χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας αλλά και για βροχοπτώσεις ύψους 28,1 εκατ. ευρώ στους παραγωγούς ροδάκινου.

 

Συγκεκριμένα, για τις εμπορικές απώλειες λόγω βροχοπτώσεων το ύψος της ενίσχυσης έχει καθοριστεί σε 80 ευρώ ανά στρέμμα καλλιέργειας για τα επιτραπέζια ροδάκινα, βερίκοκα και νεκταρίνια και σε 65 ευρώ ανά στρέμμα καλλιέργειας για τα ροδάκινα μεταποίησης, σε Ημαθία, Πέλλα, Λάρισα, Φλώρινα και Κοζάνη.

Το συνολικό ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται σε 11.966.075 ευρώ. Δικαιούχοι είναι όλοι όσοι δραστηριοποιούνται στον τομέα της παραγωγής επιτραπέζιων ροδάκινων, βερίκοκων, νεκταρινιών και ροδακίνων μεταποίησης, οι οποίοι έχουν υποβάλλει ενιαία αίτηση ενίσχυσης για το έτος 2022, διαθέτουν τουλάχιστον ένα παραγωγικό δέντρο ανά ποικιλία και διατηρούν τουλάχιστον ένα στρέμμα καλλιέργειας ανά ποικιλία.

Σε ό,τι αφορά τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) ορίζονται στα 70 ευρώ ανά στρέμμα καλλιέργειας νεκταρινιών, βερικόκων, επιτραπέζιων ροδακίνων και ροδακίνων μεταποίησης, με το συνολικό ύψος της χρηματοδότησης να ανέρχεται σε 16.118.690 ευρώ.

Δικαιούχοι της κρατικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) για την παρούσα απόφαση ορίζονται οι γεωργοί που διαθέτουν αγροτεμάχια των ποικιλιών νεκταρινιών, βερικόκων, επιτραπέζιων ροδακίνων και ροδακίνων μεταποίησης στις ΠΕ Ημαθίας, Κοζάνης, Λάρισας, Κιλκίς, Πιερίας, Πέλλας και Φλώρινας, οι οποίοι έχουν υποβάλλει ενιαία αίτηση ενίσχυσης για το έτος 2022, διαθέτουν τουλάχιστον ένα παραγωγικό δέντρο ανά ποικιλία και διατηρούν τουλάχιστον ένα στρέμμα καλλιέργειας ανά ποικιλία.

Προέλευση άρθρου: https://emvolos.gr

Recommended Posts