Τα επόμενα πέντε χρόνια, η ΚΓΠ θα φτάσει τα 387 δισ. ευρώ σε συνολικές δαπάνες. Το 40% των χρημάτων θα χρηματοδοτήσει την Ε.Ε. στρατηγικές για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής που διασταυρώνονται επίσης με τις γεωργικές πολιτικές.

 

Οι Ιταλοί αγρότες και παραγωγοί τροφίμων θα λάβουν περίπου 37 δισεκατομμύρια ευρώ την επόμενη πενταετία υπό την αιγίδα της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) 2023 – 2027 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ΚΓΠ ενημερώνει τις κρίσιμες πολιτικές όλων των κρατών μελών και η Ιταλία μόλις έλαβε το πράσινο φως για το εθνικό στρατηγικό της σχέδιο, το οποίο θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου.

«[Το σχέδιο] θα στηρίξει την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα σε όλους τους τομείς της γεωργίας και των αγροδιατροφικών προϊόντων», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Γεωργίας Francesco Lollobrigida.

Λίγο περισσότερα από 26 δισ. ευρώ θα προέλθουν από την Ε.Ε. προϋπολογισμό, με τα υπόλοιπα κονδύλια να προϋπολογίζονται από την ιταλική κυβέρνηση.

Η νέα ΚΓΠ περιλαμβάνει μέτρα για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της γεωργίας και της παραγωγής τροφίμων, την ενίσχυση της ασφάλειας των τροφίμων, της βιωσιμότητας της γεωργίας και της βιοποικιλότητας, την υποστήριξη μικρών εκμεταλλεύσεων και εταιρειών τροφίμων και την ενθάρρυνση περισσότερων νέων να καλλιεργούν.

Επιδιώκει επίσης την καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων, τη βελτίωση των κοινωνικών συνθηκών στον τομέα της παραγωγής τροφίμων και την προστασία της ευημερίας των ζώων.

Ακολουθώντας τις κατευθυντήριες γραμμές του, το ιταλικό σχέδιο επικεντρώνεται στην υποστήριξη αυτού που ορίζεται ως «η μετάβαση στη βιολογική γεωργία», βελτιώνοντας παράλληλα την ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητα στις διάφορες αλυσίδες παραγωγής.

Περίπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στη βιολογική γεωργία, ένα μέτρο που θεωρείται κρίσιμο για την επίτευξη της Ε.Ε. στόχος να μετατραπεί το 25 τοις εκατό της συνολικής γεωργικής γης σε βιολογικές πρακτικές έως το 2027.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο: https://www.agrocapital.gr

Recommended Posts