γεωργία, αγρότης, τροπολογία, φορολογία

Η σχετική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ για το φετινό ΟΣΔΕ αναφέρει πότε είναι υποχρεωτική η κατάθεση δικαιολογητικών άρδευσης.

 

Η σχετική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ για το φετινό ΟΣΔΕ αναφέρει πότε είναι υποχρεωτική η κατάθεση δικαιολογητικών άρδευσης.

Συγκεκριμένα δικαιολογητικά άρδευσης υποχρεωτικά μόνο για όσους αιτούνται το μέτρο 10.1.4-μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα
i. Βεβαίωση ΟΕΒ για άρδευση αγροτεμαχίων
ii. Βεβαίωση Δήμου για άρδευση αγροτεμαχίων
iii. Βεβαίωση Περιφέρειας για άρδευση αγροτεμαχίων
iv. Άδεια χρήσης νερού ή αίτησης προς αρμόδια υπηρεσία για ιδιωτική υδροληψία

Η υποβολή δικαιολογητικών άρδευσης, είναι υποχρεωτική για τον έλεγχο της τήρησης των δεσμεύσεων και των κριτηρίων επιλεξιμότητας για την πληρωμή του μέτρου Μ10.1.04.: «Μείωση της ρύπανσης του νερού από γεωργική δραστηριότητα», του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

Στην περίπτωση προσυμπληρωμένων αιτήσεων ΕΑΕ 2023 για τους ενταγμένους παραγωγούς στη Δράση Μ10.1.04, τα δικαιολογητικά άρδευσης αγροτεμαχίων μεταφέρονται όπως είχαν υποβληθεί στην ΕΑΕ 2022.

Υποβάλλονται νεότερα παραστατικά στην περίπτωση μη υποβολής το 2022 ή τροποποίησης σε σχέση με τα ισχύοντα το 2022.

Σημειώνεται ότι σε αγροτεμάχιο που δηλώνεται αρδευόμενο η συμπλήρωση του φορέα άρδευσης, είναι υποχρεωτική.

 

Προέλευση Άρθρου: https://www.agrotypos.gr

 

Recommended Posts