Τα λιπάσματα ελεγχόμενης απελευθέρωσης είναι επίσης γνωστά ως CRFs είναι ένα βιώσιμο προϊόν που είναι επικαλυμμένο

για να παρέχει το αποτέλεσμα μακροβιότητας στο έδαφος. Αυτά είναι τα κοκκοποιημένα λιπάσματα, τα οποία αύξησαν την αποτελεσματικότητα των λιπασμάτων και απελευθερώνουν σταδιακά θρεπτικά συστατικά και βασικά μέταλλα στο έδαφος.

Η έκθεση περιλαμβάνει μια παγκόσμια ανάλυση αγοράς λιπασμάτων ελεγχόμενης έκλυσης όσον αφορά τα έσοδα από διάφορα τμήματα και λεπτομερή αξιολόγηση των τάσεων και των παραγόντων που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην αγορά. Αυτοί οι παράγοντες περιλαμβάνουν τους οδηγούς, τους περιορισμούς, τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις για τις βασικές εταιρείες και τα ενδιαφερόμενα μέρη του κλάδου.

Οι προηγμένες τεχνολογίες γεωργίας μεταξύ των αγροτών για την ενίσχυση της παραγωγής των καλλιεργειών αυξάνουν τη ζήτηση λιπασμάτων υψηλής απόδοσης που ευδοκιμούν στη γεωργική απόδοση και μειώνοντας τις προσπάθειες εργασίας. Επιπλέον, οι ευνοϊκοί κυβερνητικοί κανονισμοί, η αύξηση των διαθέσιμων εισοδημάτων και οι επενδύσεις από σημαντικούς παράγοντες στην Ε & Α ενισχύουν την ανάπτυξη της παγκόσμιας αγοράς.

Επιπλέον, οι βιοαποικοδομήσιμες επικαλύψεις πολυμερών έχουν αποδειχθεί χρήσιμες στην ελεγχόμενη απελευθέρωση θρεπτικών ουσιών στο έδαφος καθώς η ποσότητα του εύφορου εδάφους που υποβαθμίζεται ετησίως εκτιμάται ότι είναι 24 δισεκατομμύρια μετρικός τόνος ετησίως, αποκαλύπτεται από την (UNCCD) στην Κίνα που αναμένεται να τροφοδοτήσει την ανάπτυξη της αγοράς προβλέψιμη.

Η έκθεση έχει πραγματοποιήσει λεπτομερή μελέτη των περιφερειακών παραγόντων και της διαφοράς στα γεωργικά πρότυπα ανά περιοχή. Οι μέθοδοι για τη γεωργία είναι διαφορετικές στην Ευρώπη, τη Ρωσία, τη Βόρεια Αμερική και τις χώρες APAC και οι ίδιες λαμβάνονται υπόψη κατά τη μελέτη της αγοράς. Ταυτόχρονα, οι επιδοτήσεις διαδραματίζουν επίσης σημαντικό ρόλο στην κατανάλωση λιπασμάτων από διάφορες χώρες, τα οποία καλύπτονται λεπτομερώς στην έκθεση.

Το υψηλό κόστος που σχετίζεται με τη χρήση και την αποθήκευση λιπασμάτων ελεγχόμενης απελευθέρωσης και η έλλειψη ευελιξίας όταν το λίπασμα είναι παράγοντες είναι προκλήσεις στην ανάπτυξη της αγοράς κατά την προβλεπόμενη περίοδο.

Το τμήμα αργής κυκλοφορίας εκτιμάται ότι έχει την ταχύτερη ανάπτυξη κατά την περίοδο πρόβλεψης.

Όσον αφορά τον τύπο, η αργή απελευθέρωση είναι η κυρίαρχη αγορά στην αγορά λιπασμάτων ελεγχόμενης απελευθέρωσης και προβλέπεται να διατηρήσει την κυριαρχία της κατά την περίοδο πρόβλεψης. Η αργή απελευθέρωση αντιπροσώπευε το 50% της αγοράς το 2019, με την υψηλότερη CAGR παγκοσμίως.

Η αργή απελευθέρωση προσφέρει ευρεία χρήση σε σχέση με τα συμβατικά λιπάσματα που μειώνει την τοξικότητα και συμβάλλει στην ενίσχυση της αγρονομικής ευημερίας και ρυθμίζει τα επίπεδα θρεπτικών ουσιών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην κηπουρική και τη γεωργία, προωθώντας έτσι την ανάπτυξη της παγκόσμιας αγοράς τα επόμενα επτά χρόνια.

Ωστόσο, η Ασία-Ειρηνικός εκτιμάται ότι έχει την ταχύτερη περιοχή λιπασμάτων αργής απελευθέρωσης (CRF) που αναπτύσσεται με CAGR 7,1% στο προσεχές μέλλον. Αυτό αυξάνεται λόγω του αυξανόμενου πληθυσμού, ιδίως στις αναδυόμενες χώρες, σχεδόν το 60% του παγκόσμιου πληθυσμού κληρονομείται στην Κίνα και η Ινδία προωθεί τη ζήτηση για τρόφιμα σε όλη την περιοχή.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο https://www.agrocapital.gr

Recommended Posts