ΟΠΕΚΕΠΕ, Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε

Με εγκύκλιό του ο ΟΠΕΚΕΠΕ καθορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των συνδεδεμένων ενισχύσεων, της ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βάμβακι και των μέτρων μικρών νησιών Αιγαίου πελάγους έτους 2021.

Σύμφωνα με αυτή ισχύουν τα παρακάτω:

Συνδεδεμένες ενισχύσεις βάσει έκτασης

Ρύζι

Σκληρό

Σίτο

Βιομηχανική τομάτα

Πορτοκάλια χυμοποίησης

Όσπρια ανθρώπινης κατανάλωσης

Πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή

Σπόροι σποράς

Σπαράγγια

Ζαχαρότευτλα

Ροδάκινα προς χυμοποίηση

Κορινθιακή σταφίδα

Καρποί με κέλυφος

Μήλα

Πρωτεϊνούχα Κτηνοτροφικά Σανοδοτικά

Ψυχανθή

Συνδεδεμένες ενισχύσεις για ζώα

Βόειο κρέας Πρόβειο και αίγειο κρέας

Ειδική συνδεδεμένη ενίσχυση στον τομέα της κτηνοτροφίας

– Μέτρο 1: γεωργοί που εκτρέφουν βοοειδή,

Μέτρο 2: γεωργοί που εκτρέφουν αιγοπρόβατα Σηροτροφία

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο: https://www.agrocapital.gr

Recommended Posts