γεωργία, αγρότης, τροπολογία, φορολογία

Με την είσοδο στη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, οι χώρες της ΕΕ οφείλουν να διαθέτουν το 30% της εισοδηματικής τους στήριξης στον «οικολογικό προσανατολισμό».

 

Το σκεπτικό πίσω από τις αλλαγές που στο εξής θα ισχύουν, είναι το προφανές: η κλιματική αλλαγή επηρεάζει άμεσα τους παραγωγούς και το εισόδημά τους, αφού ο πρωτογενής τομέας εξαρτάται από τα κλιματικά φαινόμενα, την κατάσταση του περιβάλλοντος, τη βιοποικιλότητα και την ποιότητα του νερού.

Είναι, επομένως, απολύτως λογικό να καθιερωθούν ισχυρότερα κίνητρα για φιλικές προς το κλίμα και το περιβάλλον γεωργικές πρακτικές. Μέσω του οικολογικού προσανατολισμού, η ΕΕ ανταμείβει τους γεωργούς για τη διατήρηση των φυσικών πόρων και την παροχή δημόσιων αγαθών, τα οποία είναι προς όφελος όλων και δεν αντικατοπτρίζονται στις τιμές της αγοράς.

Με αυτά τα δεδομένα:

Οι γεωργοί λαμβάνουν την πράσινη άμεση ενίσχυση εάν συμμορφώνονται με τρεις υποχρεωτικές πρακτικές οι οποίες ωφελούν το περιβάλλον (ιδίως το έδαφος και τη βιοποικιλότητα).

Διαφοροποίηση των καλλιεργειών: η μεγαλύτερη ποικιλία καλλιεργειών ενισχύει την ανθεκτικότητα του εδάφους και των οικοσυστημάτων.

Διατήρηση μόνιμων βοσκοτόπων: οι βοσκότοποι βοηθούν στην παγίδευση του διοξειδίου του άνθρακα και προστατεύουν τη βιοποικιλότητα (τους οικότοπους).

Διάθεση του 5% της αρόσιμης γης σε περιοχές που ωφελούν τη βιοποικιλότητα: περιοχές οικολογικής εστίασης (ΠΟΕ) -για παράδειγμα δέντρα, θάμνοι ή εκτάσεις σε αγρανάπαυση που βελτιώνουν τη βιοποικιλότητα και τους οικότοπους.

Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου: https://www.etheas.gr

Recommended Posts