δάση

Με αφορμή ερωτήσεις που έχουν υποβληθεί από πολίτες στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με τις εκκρεμείς αντιρρήσεις επί των δασικών χαρτών παρέχονται διευκρινίσεις επί του θέματος.

Συγκεκριμένα, με σχετική ανακοίνωση που δόθηκε στην δημοσιότητα από την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

«Η Υπουργική Απόφαση (ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956 ΦΕΚ Β’ 2773/ 8-8-2020) που εκδόθηκε σε εφαρμογή του Νόμου 4685/2020 στο άρθρο 7 είναι σαφέστατη:

Οι εκκρεμείς αντιρρήσεις επί των δασικών χαρτών είναι σε ισχύ και οι πολίτες δεν χρειάζεται να τις επανυποβάλλουν. Επιπλέον με τη νέα ρύθμιση ενισχύεται αυτή η διαδικασία διότι δίνεται δικαίωμα στον Διοικούμενο να προβάλει και νέους πρόσθετους ισχυρισμούς (συμπληρωματικούς) επί της αντίρρησής του 10 μέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία εξέτασής τους.

Συγκεκριμένα στην τελευταία παράγραφο του άρθρου 7 της Υπουργικής Απόφασης αναφέρεται:

«… για την εξέταση των λοιπών εκκρεμών αντιρρήσεων, θα λαμβάνονται υπόψη οι λόγοι που επικαλείται ο ενδιαφερόμενος και αφορούν στη σύννομη αλλαγή χρήσης με βάση πράξεις τις διοίκησης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του νόμου 4685/2020 (Α` 92). Νέοι ισχυρισμοί που επικαλείται ο ενδιαφερόμενος με το ανωτέρω περιεχόμενο δύνανται να προβάλλονται εγγράφως στην οικεία διεύθυνση δασών τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία εξέτασης των αντιρρήσεων.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο https://www.agro24.gr/

Recommended Posts