τρακτερ

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με την οποία καθορίζονται νέοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριοτήτων –ΚΑΔ

με τους οποίους διακρίνονται οι αγρότες παραγωγοί πωλητές Λαϊκών Αγορών, από τους επαγγελματίες πωλητές αγροτικών προϊόντων καθώς και από τους παραγωγούς και τους επαγγελματίες πωλητές άλλων προϊόντων.

Αναλυτικότερα, πρόκειται για την με αριθμό A.1260 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5296 Β’/02.12.2020, η οποία τροποποιεί και συμπληρώνει την υπό στοιχεία 1100330/1954/ΔΜ/ΠΟΛ1133/06-10-2008 (Β’ 2149) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008) ως εξής:

-Κ.Α.Δ.: 47.81.10.01 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού, παραγωγού-πωλητή, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές

-Κ.Α.Δ.: 47.81.10.02 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού, επαγγελματία-πωλητή, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές

-Κ.Α.Δ.: 47.89.10.01 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών, παραγωγού-πωλητή, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές

-Κ.Α.Δ.: 47.89.10.02 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών, επαγγελματία-πωλητή, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές

Επί του θέματος η Ομοσπονδία Συλλόγων Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Θράκης, με σχετική ανάρτηση στο facebook αναφέρει τα εξής: «Οι προσπάθειες της Ομοσπονδίας μας από την 1η φάση της πανδημίας για τη διευθέτηση των πολλών και ποικίλων προβλημάτων που είχαν ανακύψει με τους ΚΑΔ έφτασε στο τέλος της!

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο https://www.agro24.gr

Recommended Posts