τρακτερ

Όλοι οι πίνακες με τα αποτελέσματα.

 

Επικαιροποιημένους πίνακες με τα αποτελέσματα του νέου διοικητικού ελέγχου αιτημάτων στήριξης προς ένταξη στο πρόγραμμα των νέων αγροτών κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022, ανακοίνωσαν οι περιφέρειες Ηπείρου και Βορείου Αιγαίου.

Στην απόφαση για την Περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου, μετά από εξέταση των ενστάσεων και των εν δυνάμει υποψηφίων, περιλαμβάνεται:

  • Πίνακας δικαιούχων για τους οποίους δεν απαιτείται προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών. Ο πίνακας περιλαμβάνει 660 δικαιούχους με συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης τα 25.355.000 ευρώ, για τους οποίους δεν απαιτείται προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών.
  • Πίνακας εν δυνάμει δικαιούχων για τους οποίους απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση των δικαιολογητικών που προβλέπονται στην παρ. 15 του άρθρου 16 της υπ? αρ. 3764/2021 ΥΑ. Ο Πίνακας περιλαμβάνει 4 νέους δικαιούχους με συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης τα 150.000 ευρώ.
  • Πίνακας αιτήσεων που δεν επιλέγονται για στήριξη, για τις οποίες από το διοικητικό έλεγχο δεν έχει προκύψει λόγος απόρριψης αλλά δεν καλύπτονται από το όριο των διαθέσιμων πιστώσεων. Ο πίνακας περιλαμβάνει 157 αιτήσεις.
  • Πίνακας 39 αιτήσεων που δεν επιλέγονται για στήριξη, για τις οποίες από το διοικητικό έλεγχο έχει προκύψει λόγος απόρριψης.

Στην Ήπειρο

Στην Ήπειρο, η απόφαση ένταξης περιλαμβάνει:

  • Πίνακα δικαιούχων για τους οποίους δεν απαιτείται προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών. Ο πίνακας περιλαμβάνει 655 δικαιούχους με συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης τα 24.542.500 ευρώ.
  • Πίνακα εν δυνάμει δικαιούχων για τους οποίους απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση των δικαιολογητικών που προβλέπονται στην παρ. 15 του άρθρου 16 της υπ? αρ. 3764/2021 ΥΑ. Ο πίνακας περιλαμβάνει 1 δικαιούχο με συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης τα 37.500 ευρώ.
  • Πίνακα αιτήσεων που δεν επιλέγονται για στήριξη, για τις οποίες από το διοικητικό έλεγχο έχει προκύψει λόγος απόρριψης.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου: https://www.etheas.gr

Recommended Posts