Ομόφωνο ψήφισμα μέσω του οποίου ζητά να ληφθούν όλα τα μέτρα που θα εξασφαλίσουν την απρόσκοπτη ύπαρξη εργατικών χεριών για την συγκομιδή των μήλων στην επαρχία Αγιάς, εξέδωσε το δημοτικό συμβούλιο Αγιάς στην πρόσφατη συνεδρίαση του.

Στο ψήφισμα του δημοτικού συμβουλίου Αγιάς, αναφέρεται μεταξύ άλλων: «Δεδομένου ότι η υγειονομική κρίση συνεχίζεται και πλήττει όλους τους κλάδους, ζητούμε από την Κυβέρνηση και τους αρμόδιους Υπουργούς να νομοθετήσουν, ώστε να περιοριστούν κατά το δυνατόν οι συνέπειες. Επειδή στην επικείμενη περίοδο, η ανάγκη για απασχόληση εργατών θα είναι μεγαλύτερη και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, η εν λόγω ρύθμιση παρουσιάζει τα εξής προβλήματα:

Όσον αφορά στους εργάτες που μετακλήθηκαν βάσει της άνω ΠΝΠ, η πλειοψηφία αυτών, έχει ήδη εξαντλήσει τα 2/3 του δικαιώματος παραμονής των 90 ημερών εντός χρονικού διαστήματος 180 ημερών, που τους δίνει η πράξη, ή θα την εξαντλήσει σύντομα καθώς ΜΑΤΑΙΑ αναμένει την έκδοση ΑΜΚΑ από τον ΟΓΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, η οποία καθυστερεί λόγω έλλειψης προσωπικού!!! Συνεπώς, θα αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο οι εργάτες μας, είτε να μην μπορούν να εισέλθουν στη χώρα λόγω υπέρβασης του ορίου των ημερών είτε να πρέπει να αποχωρήσουν λίγο μετά την είσοδό τους. Όλα αυτά βέβαια εφόσον τα σύνορα με την Αλβανία είναι ανοικτά.

Συνεπώς, δεδομένου του μεγάλου όγκου των προϊόντων της περιοχής μας αλλά και όλων των αγροτικών περιοχών της χώρας, στην επικείμενη συγκομιδιτική περίοδο, αιτούμαστε:

– Την παράταση ισχύος του αρ. 42 ΠΝΠ ΦΕΚ Α’ 90/1.5.2020 για είσοδο νέων εργατών από τη γείτονα Αλβανία.

– Σχετικά με τους αλλοδαπούς εργάτες που εισήλθαν με την ΠΝΠ και έχουν ήδη αποχωρήσει για τη χώρα τους, χωρίς να τους απομένουν ημέρες όπως προαναφέραμε, να εξευρεθεί τρόπος να εισέλθουν ξανά χωρίς να προσμετρώνται οι προηγούμενες ημέρες εργασίας αλλά να ξεκινήσει νέο 90ήμερο, λόγω ανωτέρας βίας και εκτάκτων συνθηκών.

– Επικουρικά, σε περίπτωση που το παραπάνω δεν είναι εφικτό,να ρυθμιστεί ένας ευέλικτος και μη χρονοβόρος τρόπος να χορηγηθεί θεώρηση εισόδου για εργασία, στους ως άνω αλλοδαπούς, από τις υπηρεσίες ελέγχου διαβατηρίων, σύμφωνα με την παρ.6 του ΑΡ.5 του Ν. 4251/2014, λόγω των εκτάκτων συνθηκών που βιώνουμε.

– Η ως άνω θεώρηση εισόδου, να χορηγηθεί κατόπιν αιτήσεών μας χωρίς καταβολή νέου παραβόλου, με τις εξής επιλογές: α. σύμβαση για εποχική εργασία μέγιστης διάρκειας ισχύος ενός (1) έτους με δικαίωμα εργασίας συνολικής διάρκειας 6 μηνών ή β. ομοιόμορφη θεώρηση εισόδου βραχείας διάρκειας (Σένγκεν) πολλαπλών εισόδων μέγιστης ισχύος έξι (6) μηνών με διάρκεια παραμονής 90 ημέρες για εποχική εργασία, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν.4251/2014.

– Να καταργηθεί η εγκύκλιος 5/2017 του ΕΦΚΑ, και για τους νεοεισερχόμενους μετακλητούς με την ως άνω θεώρηση.

– Να καταργηθεί η εγκύκλιος 5/2017για όλους τους μετακλητούς εποχικούς εργάτες του ν. 4251/2014 και να επεκταθεί η ισχύς του άρθρου 36 του Ν. 4690/2020 και σ’ αυτούς καθώς η επικόλληση ενσήμου δεν συνάδει με την αγροτική εργασία και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

– Να διευκρινιστεί ο τρόπος καταγγελίας της ως άνω μετάκλησης σε περίπτωση αποχώρησης του εργάτη για προσωπικούς λόγους, πριν συμπληρωθεί το ελάχιστο διάστημα απασχόλησης ή όταν δεν προσέλθει καθόλου στην εργασία του (π.χ. δεν πέρασε από τα σύνορα).

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο https://www.agrocapital.gr

Recommended Posts