Μοντέλο ευνοϊκής δανειοδότησης στο 80-90% της ίδιας συµµετοχής των δικαιούχων στα Σχέδια Βελτίωσης, σκοπεύουν να ακολουθήσουν οι τράπεζες που θα συµµετάσχουν στο Ταµείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης.

Το γεγονός µάλιστα πως το 80% του δανείου θα είναι εγγυηµένο, λύνει τα χέρια των τραπεζών ώστε να επαναπροσεγγίσουν περιπτώσεις αγροτικού πελατολογίου µε ώριµα επενδυτικά πλάνα, τα οποία ήθελαν µεν να χρηµατοδοτήσουν, αλλά χαρακτηρίστηκαν τελικά υψηλού κινδύνου και απορρίφθηκαν.

Άλλωστε, µε το 80% του δανείου εγγυηµένο, αν αυτό «χτυπήσει» θα έρθει άµεσα το Ταµείο Αγροτικών Εγγυήσεων να καλύψει αυτή την απώλεια για την τράπεζα, η οποία θα αναλαµβάνει µόλις το 20% του ρίσκου.
Ειδικότερα, όσον αφορά τα  Σχέδια Βελτίωσης, το µοντέλο χρηµατοδότησης µέσω των εγγυηµένων δανείων, θα λειτουργεί κάπως έτσι: Έστω, ένας παραγωγός µε σχέδιο 100.000 ευρώ. Τα 50.000 ευρώ είναι επιδότηση και τα 50.000 ευρώ ίδια συµµετοχήΑπό αυτά τα 50.000 ευρώ ίδια συµµετοχή, οι τράπεζες θα καλύπτουν ένα 80-90%, δηλαδή τα 40-45.000 ευρώ, µε τον δικαιούχο να πρέπει ουσιαστικά να βγάλει ένα µικρότερο ποσό άµεσα από την τσέπη, σε σχέση µε την περίπτωση που το δάνειο δεν θα ήταν εγγυηµένο.

Πληροφορίες αναφέρουν παράλληλα ότι το ίδιο µοτίβο δανεισµού είναι πιθανό να ακολουθηθεί για τους δικαιούχους του Μέτρου 4.2 της Μεταποίησης, που έχουν σαφώς µεγαλύτερου προϋπολογισµού δαπάνες.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο https://www.agronews.gr

Recommended Posts