Παγιώνονται οι συνθήκες για µια ανοδική τάση στην ελληνική αγορά σκληρού σίτου,

 αφού τα ταλαιπωρηµένα από την αναβροχιά του χειµώνα και τους παγετούς της άνοιξης σιτάρια δέχθηκαν άκαιρες βροχές τις προηγούµενες ηµέρες τη στιγµή που οι ισορροπίες στην παγκόσµια αγορά δείχνουν περιορισµό των διαθέσιµων αποθεµάτων και µικρές αποδόσεις διεθνώς.

Πάνω στην πιο ακατάλληλη ώρα κι ενώ στο µεγαλύτερο διάστηµα της χρονιάς, τα νερά ήταν λιγοστά, έντονες βροχοπτώσεις έλουσαν τα σιταροχώραφα λίγο πριν ή πάνω στα αλώνια. Έπειτα από µια εβδοµάδα υγρασίας και βροχών, τα ώριµα στην πλειονότητά τους φυτά αποκτούν πλέον έναν ακόµα επιβαρυντικό παράγοντα για τις αποδόσεις και τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά, γεγονός που από την άλλη αποδυναµώνει τις αντιστάσεις του εµπορίου να πληρώσει καλά τις µάλλον περιορισµένες πρώτες ποιότητες

Σε αυτό το πλαίσιο, οι ανεπίσηµες ακόµα συζητήσεις στην αγορά, φαίνεται ότι έχουν καταλήξει στο άνοιγµα των εµπορικών πράξεων µε βάση τα 25 λεπτά το κιλό, ενώ ενισχύεται το σενάριο που θέλει την αγορά να κινείται ανοδικά στη συνέχεια, αφού από τη µία η Ρωσία αναµένει µέτρια παραγωγή, από την άλλη ο Καναδάς έχει κόψει εκτάσεις και έχει εξαντλήσει σηµαντικά τα αποθέµατά του.

Με άλλα λόγια, ο στόχος για 28 λεπτά το κιλό παραµένει στον ορίζοντα για τα ποιοτικά σιτάρια, ειδικά εάν ληφθεί υπ’ όψιν ότι µέχρι στιγµής η αγορά δεν έχει σηµειώσει κάποια µεγάλη διόρθωση, διατηρώντας το υψηλό εύρος τιµών που σχηµατίστηκε πέρυσι.

Σε κάθε περίπτωση το εµπόριο επιµένει στο να συντηρεί ένα κλίµα αβεβαιότητας, µη αποκαλύπτοντας τι είναι διαθέσιµο να πληρώσει για να καλύψει τις ανάγκες του. Το βέβαιο πάντως είναι ότι εδώ και καιρό µεσίτες και αγοραστές έχουν προσεγγίσει παραγωγούς, µε σκοπό να κλείσουν έστω και προφορικά κάποιες ποσότητες. Όλα δείχνουν ότι θα επιχειρήσουν να αποφύγουν µεγάλες αγορές κατά τη διάρκεια των αλωνιών, τα οποία σε αρκετές περιοχές δεν έχουν ακόµα ξεκινήσει ή βρίσκονται στα πρώτα στρέµµατα. Κι αυτό προκειµένου να χαµηλώσουν κάπως τις προσδοκίες που υπαγορεύουν οι συνθήκες της αγοράς.

Από την άλλη, συνεταιρισµοί σε βασικά παραγωγικά κέντρα του θεσσαλικού κάµπου έχουν υιοθετήσει τη… «γραµµή» των 25 λεπτών το κιλό για την πρώτη ποιότητα και δύσκολα θα υποχωρήσουν από τη θέση αυτή. Στο µεταξύ, η τελευταία αναρτηµένη πράξη που αφορά τα περσινά σιτάρια πρώτης ποιότητας µε ειδικό βάρος 78 kg/hl, υαλώδη 80% και πρωτεΐνη 13% δίνει τιµή αποθήκης στα 290-295 ευρώ ο τόνος στη Φότζια. Για τη δεύτερη ποιότητα µε ειδικό βάρος 76 kg/hl, υαλώδη 70% και πρωτεΐνη 12% η τιµή αποθήκης εµπόρου διαπραγµατεύεται στα 280-285 ευρώ ο τόνος.

Παράλληλα, προκειµένου να περιορίσει τις πληθωριστικές τάσεις στην εσωτερική της αγορά, η Ρωσία παρακολουθεί στενά την πορεία των τιµών βασικών αγροτικών προϊόντων και είναι έτοιµη να περιορίσει περαιτέρω τις ροές σιτηρών προς τις διεθνείς αγορές. Όπως επισηµαίνει πρόσφατο δηµοσίευµα των Financial Times, ενώ η Ρωσία ήδη διατηρεί φόρο εξαγωγής της τάξης των 25 ευρώ ο τόνος καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, δεν αποκλείεται να τον διπλασιάσει σε περίπτωση που το Κρεµλίνο διαπιστώσει ότι τίθεται κίνδυνος αύξησης τιµών στο εσωτερικό της. Κάτι τέτοιο έρχεται να ενισχύσει τις προοπτικές της ελληνικής παραγωγής σκληρού σίτου

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο: https://www.agronews.gr

Recommended Posts