Με μεγάλη επιτυχία και με τη συμμετοχή περισσότερων από 100 άτομα ανά σεμινάριο, ολοκληρώθηκαν τα έξι δωρεάν διαδικτυακά σεμινάρια (webinars),

που διοργάνωσε ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, με αφορμή την εκπόνηση έξι νέων σχημάτων πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων και τροφίμων.

Κατά τη διάρκεια των webinars, οι ενδιαφερόμενοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν αναλυτικά από εξειδικευμένα στελέχη του Οργανισμού για τα έξι νέα πρότυπα «ΑGRO» και αφορούν το πιστοποιημένο χοιρινό κρέας (AGRO 8), τα προϊόντα προστατευόμενων περιοχών δικτύου Natura 2000 (AGRO 9),

τα τοπικά προϊόντα (AGRO 10), τα προϊόντα από κοτόπουλα ελεύθερης βοσκής (AGRO 11), τα προϊόντα ιχθυοκαλλιέργειας θαλάσσιας εκτροφής και λιμνοθαλασσών (AGRO 12),

καθώς και τα μεταποιημένα προϊόντα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (πρότυπο AGRO 2-5).

Με την εκπόνηση των νέων εθνικών προτύπων AGRO ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ επιδιώκει, στο πλαίσιο του σκοπού και των αρμοδιοτήτων του,

να καθιερώσει ένα πλαίσιο πιστοποίησης για την προστασία και την ανάδειξη της ποιότητας των ελληνικών αγροτικών προϊόντων που ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των Ελλήνων καταναλωτών και θα βοηθήσει τους παραγωγούς να προσθέσουν αξία στα προϊόντα τους και να ανταμειφθούν γι αυτό,

συμβάλλοντας παράλληλα στην ενίσχυση της βιωσιμότητας των αγροτικών περιοχών, ιδιαιτέρως δε των λιγότερων ευνοημένων, αλλά και της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών αγροτικών επιχειρήσεων στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου στο: https://www.agro24.gr

Recommended Posts