Άλλο ένα «εμβληματικό» έργο πληροφορικής της προηγούμενης κυβέρνησης ναυαγεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Η σύμβαση του έργου «Ψηφιακός μετασχηματισμός του Γεωργικού Τομέα», προϋπολογισμού 31 εκατ. ευρώ, δεν πέρασε πρόσφατα από το ανώτατο δικαστήριο, καθώς έκρινε πλημμελή την υποβολή του σχετικού φακέλου από την πλευρά της αναθέτουσας αρχής, δηλαδή την Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) Α.Ε.

Σύμφωνα με την Πράξη 218/2019 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, από τον σχετικό φάκελο απουσίαζε μια σειρά εγγράφων σημαντικών και απαραίτητων για την έγκριση της σύμβασης.

Μεταξύ αυτών, το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής και του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ο αναλυτικός προϋπολογισμός της σύμβασης και η τεκμηρίωσή του, που βάσει νόμου περιλαμβάνονται υποχρεωτικά. Ακόμη, η ΚτΠ Α.Ε. δεν παρουσίασε στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται η τήρηση των προθεσμιών του διαγωνισμού μετά την τροποποίηση των όρων που η ίδια επέφερε.

Το χειρότερο, όπως επισημαίνεται στην απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου, είναι ότι ο φάκελος που υπέβαλε η ΚτΠ Α.Ε. δεν περιείχε ούτε τις αποφάσεις του Δ.Σ. για τη διενέργεια του σχετικού διαγωνισμού, αλλά ούτε και τις αποφάσεις με τις οποίες εγκρίθηκαν τα πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.

 

 

 

Διαβάστε την συνέχεια στο agro24.gr

Recommended Posts