τρακτερ, γεωργία, τρακτερ, καλλιέργειες

Λιγότερα, αλλά διατηρώντας τη µέση αξία τους, θα έρχονται στα χέρια των παραγωγών τα δικαιώµατα που τους µεταβιβάζονται οριστικά ή τους µισθώνονται χωρίς να συνοδεύονται από επιλέξιµη γη.

 

Αυτός είναι ο νέος τρόπος που θα υπολογίζεται η παρακράτηση 25% υπέρ του Εθνικού Αποθέµατος, που µέχρι και φέτος, αφαιρούσε από την αξία των δικαιωµάτων.

Για παράδειγµα ένας παραγωγός αγοράζει 6 δικαιώµατα για 60 στρέµµατα γης αξίας 40 ευρώ το στρέµµα. Με το παλαιό σύστηµα έφταναν στα χέρια του 6 δικαιώµατα αξίας 30 ευρώ το στρέµµα. Με το νέο θα έχει πλέον στην κατοχή του δικαιώµατα που καλύπτουν 45 στρέµµατα, αλλά µε αξία 40 ευρώ το στρέµµα. Για τα υπόλοιπα 15 που δεν µπορεί να τα «ντύσει» θα µπορεί να κάνει αίτηση από το Εθνικό Απόθεµα εφόσον είναι νεαρός αγρότης που έχει εγκατασταθεί την τελευταία 5ετία στη γεωργία. Αναλυτικά, στο στρατηγικό σχέδιο ΚΑΠ αναφέρονται τα εξής:

  • Τα δικαιώµατα ενίσχυσης µεταβιβάζονται µόνο σε ενεργούς γεωργούς. Τα δικαιώµατα ενίσχυσης µεταβιβάζονται µόνο εντός της αγρονοµικής περιφέρειας όπου χορηγήθηκαν.
  • Κατά την οριστική µεταβίβαση ή µίσθωση δικαιωµάτων ενίσχυσης χωρίς γη, παρακρατείται το 25% του αριθµού των δικαιωµάτων ενίσχυσης υπέρ του αποθέµατος. ∆ιευκρινίζεται ότι η µείωση κατά 25% αφορά τον αριθµό και όχι την αξία των δικαιωµάτων που µεταβιβάζονται.
  • Από την εφαρµογή του κανόνα εξαιρούνται οι συγγενείς πρώτου βαθµού και οι σύζυγοι. Επίσης, η παρακράτηση δεν εφαρµόζεται σε περίπτωση µεταβίβασης δικαιωµάτων λόγω κληρονοµιάς.
  • Τα αποκτούµενα από το απόθεµα δικαιώµατα δεν µπορούν να επαναµεταβιβαστούν (µε πώληση ή ενοικίαση) για µια πενταετία από την έναρξη της απόκτησης.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο: https://www.agronews.gr

Recommended Posts