κρασί, οίνος, wine, λευκός, κόκκινος

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που ανταποκρίνεται σε αιτήματα της οινοβιομηχανίας για απλούστευση των μελλοντικών ετικετών φυσικών και ψηφιακών για τα συστατικά, που θα αναφέρονται στα μπουκάλια κρασιού.

 

Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνει η ΚΕΟΣΟΕ σε ανακοίνωσή της, την Τρίτη, 30 Μαΐου δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το σχέδιο κατ’ εξουσιοδότηση πράξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που παρέχει νέες λεπτομέρειες σχετικά με «τους κανόνες σχετικά με την ένδειξη και τον χαρακτηρισμό των συστατικών για αμπελοοινικά προϊόντα», το οποίο θα τεθεί σε ισχύ στις 8 Δεκεμβρίου 2023 σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Με δυνατότητα αμφισβήτησης για δύο μήνες από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (προτού η Επιτροπή μπορέσει να δημοσιεύσει ως επίσημο έγγραφο αυτήν την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη), οι λεπτομέρειες εξετάζονται από ολόκληρο τον ευρωπαϊκό τομέα για να προετοιμαστεί για την επικείμενη εφαρμογή της υποχρεωτικής επισήμανσης, φυσικής ή ψηφιακής, των συστατικών και των διατροφικών πληροφοριών στις ετικέτες κρασιού. Το μεγάλο ερώτημα είναι… τι αλλάζει;

Συνοπτικά, «το κείμενο παρέχει ορισμένους πρόσθετους κανόνες για την απλοποίηση/διευκόλυνση της κατάρτισης του καταλόγου των συστατικών (είναι ευπρόσδεκτες)» αναφέρει ο Ignacio Sánchez Recarte, γενικός γραμματέας της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων Οίνου (CEEV), εξηγώντας ότι «από την άλλη πλευρά, υπάρχουν ακόμα πολλές αβεβαιότητες. Η εξαίρεση της συγκομιδής 2023 (οίνοι που θα παραχθούν πριν από τις 8 Δεκεμβρίου) δεν μπορούσε να αντιμετωπιστεί στην κατ’ εξουσιοδότηση πράξη. Το θέμα αυτό συζητείται παράλληλα. Παραμένει η κύρια αβεβαιότητα που έχουμε».

Μεταβατικός κανόνας

Ως προς αυτό το αίτημα της προθεσμίας για την εφαρμογή του νέου κανονισμού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ενσωματώνει την παρατήρηση στην πρότασή της για κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, σημειώνοντας ότι όταν το έργο της τέθηκε σε διαβούλευση: «η συντριπτική πλειονότητα των σχολίων, για τις οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί ορισμένες τυπικές απαντήσεις, υπογράμμισαν την ανάγκη για έναν μεταβατικό κανόνα για τον οίνο που παράγεται, αλλά δεν έχει ακόμη επισημανθεί πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος, προκειμένου να καταστεί δυνατή η αποτελεσματική διάθεση στην αγορά όλων των διαθέσιμων αποθεμάτων οίνου.

Ούτε ανοιχτή ούτε κλειστή, η πόρτα απλώς περιγράφεται. Παραμένοντας σε αναμονή τα κρασιά, οι παραγωγοί διατηρούν τις ερωτήσεις τους σχετικά με τις παραγγελίες/εξέλιξη των ετικετών τους και τις προσαρμογές των τεχνικών (για μείωση ή χωρίς πρόσθετα, όπως αλλεργιογόνες κόλλες και θειώδη στο παρελθόν).

Αυτή η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη παρέχει πολλές λεπτομέρειες για τις μεθόδους ενημέρωσης των καταναλωτών, με πρόοδο όσον αφορά τα αιτήματα για απλούστευση. Έτσι, «ο όρος «σταφύλια» μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αντικαταστήσει την ένδειξη σταφυλιών ή/και γλεύκους σταφυλιών που χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες για την παραγωγή αμπελοοινικών προϊόντων», η Επιτροπή σημειώνει ότι «δεδομένου ότι τα προϊόντα της αμπέλου λαμβάνονται πάντα από σταφύλια, είναι σκόπιμο να επιτραπεί η χρήση ενός και μόνο όρου για την ένδειξη της βασικής πρώτης ύλης στον κατάλογο των συστατικών, είτε ο οινοποιός έχει χρησιμοποιήσει φρέσκα σταφύλια είτε γλεύκος σταφυλιών».

Ομοίως, θα χρησιμοποιείται ο όρος «συμπυκνωμένο γλεύκος σταφυλιών» για να προσδιορίσει τόσο το συμπυκνωμένο γλεύκος σταφυλιών όσο και το ανακαθαρισμένο συμπυκνωμένο γλεύκος σταφυλιών».

Η Επιτροπή με την παρούσα εξουσιοδότηση ξεκαθαρίζει επίσης ότι: «πρόσθετα των κατηγοριών «ρυθμιστές οξύτητας» και «σταθεροποιητές», παρόμοια ή υποκατάστατα μεταξύ τους, μπορούν να αναφέρονται στον κατάλογο των συστατικών με τη χρήση της έκφρασης «περιέχει… και/ή ” ακολουθούμενα από το πολύ τρία πρόσθετα, τουλάχιστον ένα από τα οποία υπάρχει στο προϊόν.

Οι Βρυξέλλες εξηγούν ότι «η απόφαση για τη χρήση ορισμένων πρόσθετων λαμβάνεται συχνά επιτόπου από τους υπεύθυνους οινολόγους […] σε μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας, όταν οι ετικέτες έχουν ήδη τυπωθεί. Επιπλέον, συχνά απαιτείται ευελιξία της τελευταίας στιγμής για την κάλυψη των αναγκών της αγοράς κρασιού, ανάλογα με τον τελικό προορισμό και τους αγοραστές του κρασιού».

Η Γαλλία πρότεινε να μην επισημαίνονται τα ουδέτερα αέρια (αργό, άζωτο και διοξείδιο του άνθρακα), «δεδομένου ότι απελευθερώνονται όταν ανοίγει μια φιάλη και δεν καταναλώνονται», όπως εξηγεί η Γενική Διεύθυνση για την Καταστολή της Απάτης (DGCCRF). Η Επιτροπή προτείνει τις λέξεις «Εμφιαλωμένο υπό προστατευτική ατμόσφαιρα” ή “Μπορεί να εμφιαλωθεί υπό προστατευτική ατμόσφαιρα».

Πρέπει να σημειωθεί ότι κατά τη φάση διαβούλευσης της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, «ένα σημαντικό μέρος των σχολίων επικεντρώθηκε στην αύξηση της ευελιξίας για την κατάρτιση του καταλόγου των προσθέτων» αναφέρει η Επιτροπή, η οποία απορρίπτει την ιδέα απαντώντας «ότι το σχέδιο προσφέρει ήδη μεγάλη ευελιξία , θέτοντας παράλληλα όρια για την αποφυγή τυχόν καταχρηστικής εφαρμογής των σχετικών διατάξεων».

Τέλος, «εκτός από την ένδειξη των σταφυλιών, των ουσιών που χρησιμοποιούνται για γλυκαντικό και εμπλουτισμό, και πιθανώς το λικέρ detirage και το liqueur d’envoi, ο κατάλογος των συστατικών πρέπει να συμπληρώνεται με την ένδειξη των πρόσθετων που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή αμπελοοινικών προϊόντων, καθώς και τεχνολογικών βοηθητικών μέσων που ενδέχεται να προκαλέσουν αλλεργίες ή δυσανεξίες» ορίζει η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη η οποία πρέπει τώρα να περιμένει δύο μήνες για να γνωρίζει το μέλλον της.

Recommended Posts