Μία ολοκληρωμένη πρόταση της Περιφερειακής Αρχής Δυτικής Μακεδονίας για τη λειτουργία Κτηνοτροφικής Σχολής στη Βλάστη, ενός Πρότυπου Κέντρου Αριστείας Ορεινής Κτηνοτροφίας στον ορεινό αυτό οικισμό, παρουσίασε στην πολιτική ηγεσία του ΥπΑΑΤ, ο Περιφερειάρχης Γιώργος Κασαπίδης.

Στις εγκαταστάσεις της Σχολής θα υπάρχει η δυνατότητα να εκπαιδεύονται οι κτηνοτρόφοι σε θέματα ζωοτεχνίας και παραγωγής τελικών ζωοκομικών προϊόντων.

Παράλληλα, θα αναπτύσσονται δράσεις γεωργικής έρευνας και γενετικής βελτίωσης των αυτόχθονων ορεινών φυλών αιγοπροβάτων από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Α.Π.Θ.

Ήδη η Περιφέρεια, σε συνεργασία με την Γεωπονική Σχολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, την Κτηνιατρική Σχολή του Αριστοτελείου και τον ΕΛΓΟ, επεξεργάζονται το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του Κέντρου.

Συγχρόνως σε συνεργασία με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και το Δήμο Εορδαίας προετοιμάζουν την τελική προγραμματική σύμβαση όλων των εμπλεκομένων.

Τέλος, να σημειώσουμε πως σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργο Κασαπίδη στόχος της Περιφερειακής Αρχής είναι η έναρξη λειτουργίας της Σχολής από τη νέα περίοδο (Σεπτέμβριο), ενώ προγραμματίζονται θερινά μαθήματα για κτηνοτρόφους για την τρέχουσα περίοδο.

Προέλευση: https://www.neapaseges.gr

Recommended Posts