χρηματα - money

Αρχικά το ποσό αυτό αφαιρέθηκε από τον προϋπολογισμό του 2019 για τη στήριξη του εισοδήματος των γεωργών στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και τώρα μεταφέρεται στο φετινό αποθεματικό γεωργικής κρίσης.

Το αποθεματικό της κρίσης δεν αξιοποιήθηκε το 2019, παρόλο που ο αγροτικός τομέας αντιμετώπισε δυσχερείς καταστάσεις. Για παράδειγμα, θεσπίστηκαν πρόσθετα μέτρα στήριξης για να βοηθήσουν τους αγρότες που πλήττονται από τους ακραίες καιρικές συνθήκες αυτό το καλοκαίρι.

Η απόφαση σημαίνει ότι τα ποσά που αφαιρούνται από τις άμεσες πληρωμές φέτος μπορούν να επιστραφούν στους γεωργούς από τα κράτη μέλη από την 1η Δεκεμβρίου 2019.

Η ιδέα για το αποθεματικό γεωργικής κρίσης και ο μηχανισμός αποζημίωσης συμφωνήθηκε στη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ του 2013.

Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου στο www.neapaseges.gr

Recommended Posts