τρακτερ

Η απουσία κάποιων αποσαφηνίσεων για τις διευκολύνσεις που θα πρέπει να έχουν οι µετακλητοί εργάτες γης, κάνει το έργο τους στα αγροκτήµατα δύσκολο.

Μισή δουλειά κινδυνεύει να εξελιχθεί η λύση που προωθήθηκε για την αντιµετώπιση του οξύτατου προβλήµατος µε την έλλειψη εργατών γης. Όπως προκύπτει από ρεπορτάζ της Agrenda, την «καρδάρα» που µε κόπο γέµισαν τα συναρµόδια υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης, Εσωτερικών και Εξωτερικών, κινδυνεύει να τη χύσει µε την ολιγωρία στην έκδοση των απαραίτητων διευκρινήσεων η Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων (ΑΑ∆Ε).

Το ζήτηµα που έχει ανακύψει δυσκολεύει πολύ τη δουλειά των αγροτών και σχετίζεται µε την κωλυσιεργία που έχει επιδείξει η ΑΑ∆Ε στο να εκδώσει µια απαραίτητη διευκρινιστική οδηγία, που να καθιστά λειτουργική την Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου µε την οποία άνοιξαν, κατ’ εξαίρεση, τα σύνορα τρίτων χωρών, για την έλευση των µετακλητών εργατών γης.

Το διακύβευµα είναι ιδιαίτερα σηµαντικό, διότι οι παρενέργειες από τα επιεικώς µειωµένα αντανακλαστικά της ΑΑ∆Ε ακουµπούν τα ταµεία του ελληνικού δηµοσίου σε µια περίοδο που έχει πολύ µεγάλη ανάγκη από έσοδα, τους παραγωγούς οι οποίοι δεν µπορούν να δικαιολογήσουν τα έξοδά τους, αλλά και τους εργάτες γης, που δεν ξέρουν τί να κάνουν.

Όπως εξηγήθηκε στο Agronews και την Agrenda, όσο καθυστερεί από τον επικεφαλής της ΑΑ∆Ε η έκδοση της συµπληρωµατικής οδηγίας προς τις ∆ΟΥ, οι τελευταίες εφαρµόζουν το θεσµικό πλαίσιο που ισχύει για την κανονική διαδικασία, αγνοώντας στην ουσία το επείγον του προβλήµατος που κλήθηκε να αντιµετωπίσει η Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου.

Αυτό στην πράξη σηµαίνει πως ζητείται από τους µετακλητούς εργάτες γης να προσκοµίζουν αφενός διαβατήριο όπου να φαίνεται η βίζα και η άδεια εισόδου απασχόλησης στη χώρα κι αφετέρου ένα µεταφρασµένο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τους.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο https://www.agronews.gr

Recommended Posts