Σαφής προτροπή προς την Ελλάδα να φέρει μέτρα για να κοντρολάρει το εν λόγω κόστος.

Στην προκήρυξη ενός ειδικού προγράµµατος ενίσχυσης αγοράς αγροτικής γης που θα συνοδεύεται από την ενεργοποίηση εργαλείου επιδότησης επιτοκίου και έναν µηχανισµό που θα χρηµατοδοτεί εξολοκλήρου κεφάλαια κίνησης στον πρωτογενή τοµέα, καλούνται να προχωρήσουν οι ελληνικές αρχές αν θέλουν να στηρίξουν θεµελιωδώς τον αγροτικό τοµέα. Οι τρεις αυτές προτάσεις πολιτικής ανήκουν στο επίσηµο συµβουλευτικό όργανο των διαχειριστικών αρχών όλων των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταµείων (συµπεριλαµβανοµένου του ΠΑΑ), fi-compass που παρέχει η Κοµισιόν και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων προς τα κράτη-µέλη.

Ειδικά στη χώρα µας, όπου η αγροτική γη «ενοικιάζεται εύκολα αλλά υπερβολικά ακριβά και πωλείται δύσκολα» όπως αναφέρει η έκθεση του fi-compass µε τίτλο «Οικονοµικές ανάγκες στον τοµέα της γεωργίας στην Ελλάδα», πτυχές τις οποίες είχε παρουσιάσει η Agrenda (13-14 Ιουνίου, Φύλλο 761), η επιδότηση της αγοράς γης είναι µία ευκαιρία στη νέα ΚΑΠ που δεν πρέπει να πάει χαµένη.

Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε την έκθεση, στη χώρα µας η ζήτηση για αγορά γης έχει περιοριστεί ιδιαίτερα λόγω των πολύ υψηλών τιµών αν και υπάρχουν κάποια σηµάδια πως η συγκεκριµένη κατάσταση αλλάζει, αλλά µε πολύ αργούς ρυθµούς. «Αυτό συµβαίνει επειδή η γεωργική γη ενοικιάζεται εύκολα αλλά δεν πωλείται, για κοινωνικοοικονοµικούς λόγους.

Οι Έλληνες γαιοκτήµονες και ιδίως οι κάτοικοι αστικών περιοχών, συχνά διστάζουν να πουλήσουν τη γης τους. Αυτό µεταφράζεται επίσης σε τιµές πώλησης υψηλότερες από την κανονική αγοραία αξία», αναφέρει η έκθεση. Ως επιστέγασµα έρχεται η παντελής έλλειψη κάποιου µηχανισµού στήριξης µέσω διαρθρωτικών προγραµµάτων (π.χ τα Σχέδια Βελτίωσης) που δεν επιδοτούν τη γη. Έτσι, οι αγρότες οδηγούνται στο να αναζητούν µετ’ επιτάσεως κεφάλαιο κίνησης για να καλύψουν τα υψηλά ενοίκια για τη γη που καλλιεργούν.

Μάλιστα οι τιµές ενοικίων µπορούν να φτάσουν και τα 90 ευρώ το στρέµµα, ανάλογα τον τύπο γης, την τοποθεσία της, την παραγωγικότητά της κ.ο.κ. Για να κατανοήσει κανείς το µέγεθος του προβλήµατος αρκεί να αναφερθεί πως στην Ελλάδα µόλις το 1% των δανείων που εγκρίθηκαν το 2017 είχε ως σκοπό την κάλυψη του κόστους ενοικίασης νέας γης, και µόλις το 3% την αγορά γης.

Ως εκ τούτου, ένα εργαλείο επιδότησης της αγροτικής γης από τη νέα ΚΑΠ κρίνεται αναγκαίο για την Ελλάδα από τους ειδικούς. Μάλιστα, να σηµειωθεί εδώ πως βρίσκεται υπό διαπραγµάτευση πρόβλεψη ειδικά για τους νέους αγρότες να µπορέσει να προκηρυχθεί πρόγραµµα ενίσχυσης της αγοράς γης χωρίς κανέναν περιορισµό ως προ το ποσό που θα προβλέπουν για αυτό το σκοπό στο επιχειρηµατικό τους σχέδιο (για τους υπόλοιπους αγρότες ισχύει περιορισµός 10%).

Το Ταµείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης δεν επαρκεί

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο https://www.agronews.gr

Recommended Posts