Μπορεί οι τεχνολογίες πληροφορικής στη γεωργία να εφοδιάζουν τους παραγωγούς με νέα εργαλεία, ωστόσο η αύξηση της ανθεκτικότητας των ζιζανίων και οι κλιματικές αλλαγές δυσχεραίνουν τις αποφάσεις τους.

Παλιά οι εταιρείες εισροών εξέταζαν 2.000 ενώσεις δραστικών για να αναπτύξουν ένα ζιζανιοκτόνο. Πλέον πρέπει να εξετάσουν 160.000 και να ξοδέψουν ένα ποσό που υπολογίζεται περί τα 280 εκατ. ευρώ καθώς η χηµεία έχει κορεστεί.

Σε συνδυασµό µε την ανθεκτικότητα που έχει εµφανιστεί στο 65% των ζιζανίων και τις κλιµατικές συνθήκες που αλλάζουν τη φυσιολογία τους και τις ιδιότητές τους, η σωστή επιλογή ζιζανιοκτόνου και η ρύθµιση παραγόντων από τα µπεκ µέχρι τον τρόπο κατεργασίας του εδάφους, µοιάζει για τους παραγωγούς σιτηρών ως η πιο σπουδαία απόφαση που θα πάρουν µέσα στη χρονιά.

Από τη µία, η εισαγωγή των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας στη γεωργία έχει εφοδιάσει τους παραγωγούς µε νέα εργαλεία που επιτρέπουν την πιο τακτική και ορθολογική κατανοµή των διαθέσιµων πόρων και εισροών.

Από την άλλη, την κατάσταση έρχονται να δυσκολέψουν έτι περαιτέρω οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε τους περιορισµούς στη φυτοπροστασία και το ακόµα πιο αυστηρό περιβαλλοντικό πλαίσιο που θέλει να επιβάλει στην αγροτική οικονοµία.

Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου στο www.agronews.gr

Recommended Posts