Την ικανοποίηση του για την άμεση ανταπόκριση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μ. Βορίδη στο αίτημα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για αύξηση του προϋπολογισμού της πρόσκλησης του Μέτρου 16.1 εκφράζει ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Γιώργος Κασαπίδης.

Ήδη η Περιφερειακή αρχή από τις 22.10.20 με το υπ. αριθμ. 3446 σχετικό αίτημα της Διαχειριστικής Αρχής ζητούσε την αύξηση του συνολικού ποσού των προς διάθεση πόρων των Υπομέτρων 16.1-16.2 και 16.1-16.5 με σκοπό την ένταξη του συνόλου των παραδεκτών προτάσεων.

Οι προτάσεις αυτές εντάσσονται στο πνεύμα της εισαγωγής της καινοτομίας στη γεωργία και κτηνοτροφία και αφορούν στη συνεργασία αγροτικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων με ερευνητικά ιδρύματα και ινστιτούτα.

Με την απόφαση αυτή του Υπουργού και την ικανοποίηση του αιτήματος της Περιφερειακής Αρχής, διπλασιάζεται ο προϋπολογισμός του Μέτρου 16 για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και από 1.7 εκατομμύρια ευρώ αυξάνεται στα 3.5 εκ. ευρώ.

Έτσι ικανοποιείται το σύνολο των παραδεκτών αιτήσεων στήριξης από αντίστοιχες συμπράξεις και σχήματα της Δυτικής Μακεδονίας. Από τις δώδεκα αρχικά εγκεκριμένες εντάσσονται άλλες δεκατρείς.
Οι προτάσεις καλύπτουν το σύνολο του φάσματος της αγροτικής παραγωγής σε όλη τη Δυτική Μακεδονία.

Μεταξύ των τελικών δικαιούχων είναι έντεκα (11) συνεταιρισμοί, οκτώ (8) ομάδες παραγωγών και αρκετές ιδιωτικές αγροτικές επιχειρήσεις, σε σύμπραξη τόσο με ιδρύματα της Περιφέρειας όσο και άλλων περιοχών της χώρας.

Προέλευση: https://www.neapaseges.gr

Recommended Posts