Ανακάµπτει ως τα 72 λεπτά το κιλό η εγχώρια αγορά σύσπορου βάµβακος τα τελευταία 24ωρα. Αφορµή δίνει µια αφύπνιση των αγοραστών στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης που είδε τη διεθνή τιµή για την παλιά σοδειά (συµβόλαια Μαρτίου 2023) να ανακαταλαµβάνει την περιοχή των 86,5 σεντς ανά λίµπρα.

 

Η κινητικότητα αυτή, επέτρεψε µια ανάκτηση περίπου 4 λεπτών το κιλό περίπου στην τιµή του σύσπορου, το οποίο πριν από δέκα ηµέρες είχε πιεστεί στα 66 λεπτά παραδοτέο, µε το ενδιαφέρον αρκετών παραγωγών που δεν είχαν κλείσει τιµές να επανέρχεται και πλέον πολλοί από αυτούς εξετάζουν το ενδεχόµενο φιξαρίσµατος. Προς το παρόν τα µεγαλύτερα εκκοκκιστήρια της χώρας έχουν δώσει προθεσµία µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου για να κλείσουν οι παραγωγοί τιµή για το σύσπορο βαµβάκι που έχουν παραδώσει. Η αρχική καταληκτική ηµεροµηνία φιξαρισµάτων, ήταν η 15η ∆εκεµβρίου αλλά δόθηκε µια παράταση µε τις κινήσεις στην αγορά να δικαιώνουν την επιλογή αυτή, αφού η ανοδικότητα ξεκίνησε να εκδηλώνεται στις 19 ∆εκεµβρίου. Κάποια εγχώρια εκκοκκιστήρια έχουν δώσει τη δυνατότητα φιξαρίσµατος τις πρώτες ηµέρες του Ιανουαρίου, αφού αρκετοί προσδοκούν µια βελτίωση των συνθηκών της αγοράς. Σε γενικές γραµµές πάντως, η αγορά βάµβακος βρίσκεται σε καθοδική πορεία και θα χρειαστούν ενθαρρυντικές ειδήσεις που δεν διαφαίνονται στον ορίζοντα για µέχρι το τέλος του έτους, προκειµένου να υπάρξει µια νέα ανοδική αντίδραση που θα έστελνε την τιµή του σύσπορου στα 75 λεπτά το κιλό, έναν στόχο αρκετών παραγωγών. Αν και κατά γενική οµολογία αναλυτών, η τιµή βάµβακος είναι «υπερπουληµένη», δηλαδή πολύ χαµηλή τη δεδοµένη στιγµή, η πληθωριστική φωτιά έκαψε το 10 µε 15% της ζήτησης για ίνα, κάτι το οποίο δύσκολα θα µπορούσε να παραβλέψει σήµερα η αγορά.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο: https://www.agronews.gr

Recommended Posts