Μέγιστη δαπάνη τα 3.700 ευρώ ανά kw δικαιολογούν τα υπό διαβούλευση Σχέδια Βελτίωσης για τις επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά συστήματα, για τα οποία θα μπορούν να καταθέσουν φάκελο κατ’ εξαίρεση και οι δικαιούχοι της περασμένης πρόσκλησης του 2017.

 

Μάλιστα, εφόσον η επιλέξιμη επένδυση σε ΑΠΕ υπερβαίνει το 15% του εγκεκριμένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου που θα κατατεθεί, τότε ο ενδιαφερόμενος θα λάβει και 12 μόρια. Εδώ πρέπει να διευκρινιστεί ότι όλοι όσοι έτυχαν ενίσχυσης στα Σχέδια Βελτίωσης του 2017 δεν είναι δικαιούχοι στη νέα πρόσκληση. Εκτός εάν, υποβάλουν φάκελο ενίσχυσης που θα περιέχει μόνο ΑΠΕ ή/και νέες φυτεύσεις δενδροκαλλιεργειών. Υπενθυμίζεται πως ο φάκελος ενίσχυσης δεν μπορεί να ξεπερνά τα 150.000 ευρώ ή τις 250.000 ευρώ για Τυπικές Αποδόσεις που ξεπερνάνε το 25% της επένδυσης. Το ύψος ενίσχυσης είναι στο 60% για νέους αγρότες και ορεινές περιοχές και στο 50% για τους υπόλοιπους, πέρα από τα νησιά του Αιγαίου (70-80%) και την Αττική (40-50%).

Ειδικότερα, στις επενδύσεις ΑΠΕ ενισχύονται οι εξής υποκατηγορίες επενδύσεων:

-Φωτοβολταϊκά συστήματα συνδεδεμένα ή αυτόνομα.

– Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας (θερμική ενέργεια – γεωεναλλάκτες, υδρογεώτρηση).

-Αντλίες θερμότητας για παραγωγή θερμικής ενέργειας.

-Ανεμογεννήτριες για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας συνδεδεμένες ή αυτόνομες.

-Καυστήρες βιομάζας.

-Περίφραξη και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου για την εξυπηρέτηση των επενδύσεων της κατηγορίας.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο: https://www.agronews.gr

Recommended Posts