Σε µικρή αναθεώρηση των ποσών βασικής ενίσχυσης και αναδιανεµητικής για τη νέα ΚΑΠ, δροµολογούν οι ελληνικές αρχές, στα πλαίσια του νέου κύκλου διαβουλεύσεων µε τις αρµόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 

Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ θα υπάρξει ανακατανοµή των κονδυλίων στις άµεσες ενισχύσεις µε περισσότερα χρήµατα στις συνδεδεµένες (άνω των 212 εκατ. ευρώ που είχαν αρχικώς προγραµµατιστεί) ύστερα από το αίτηµα του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργου Γεωργαντά για ένταξη του καλαµποκιού και την αύξηση του ζωικού πριµ στα 145 ευρώ ανά θηλάζουσα αγελάδα. Οι αναπροσαρµογές στα ποσά βασικής και αναδιανεµητικής θα είναι µικρές. Ειδικότερα όσον αφορά την αναδιανεµητική ενίσχυση, το ρεπορτάζ αναφέρει πως τα στρεµµατικά όρια θα µείνουν τα ίδια µε εκείνα που είχαν προταθεί στο αρχικό σχέδιο του στρατηγικού σχεδίου της ΚΑΠ. ∆ηλαδή 20 -110 στρέµµατα στις αροτραίες, 10-40 στρέµµατα στις δενδρώδεις και 10-170 στρέµµατα στα βοσκοτόπια. Συνολικά εκτιµάται πως η αναδιανεµητική ενίσχυση θα αφορά 423.000 µονάδες.

Συνδεδεµένες ενισχύσεις

Όσον αφορά ειδικότερα τις συνδεδεµένες ενισχύσεις, τα δεδοµένα σύµφωνα µε τα όσα έχει ανακοινώσει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχουν ως εξής: Πρώτον, αυξάνεται το κονδύλι για τις θηλάζουσες αγελάδες από τα 8,4 εκατ. ευρώ ετησίως στα 30,45 εκατ. ευρώ λόγω της διαµόρφωσης του πριµ ανά κεφάλη στα 145 ευρώ αντί για τα 60 ευρώ που είχαν αρχικώς υπολογιστεί (υπολογίζεται για 210.000 κεφαλές/έτος). ∆εύτερον, µειώνεται το συνολικό κονδύλι και τα ενισχυόµενα ζώα (άγνωστο πόσο) για παχυντές και µοσχάρια προς σφαγή καθώς θα πριµοδοτούνται µόνο εγχώριες φυλές. Για τα αιγοπρόβατα δεν υπάρχουν χρήµατα ώστε να αυξηθεί το ποσό από τα 12 ευρώ το κεφάλη. ∆εύτερον, για τις δενδρώδεις καλλιέργειες θα εξυπηρετηθεί η χρηµατοδότησή τους κυρίως από τα τοµεακά προγράµµατα οπωροκηπευτικών.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο: https://www.agronews.gr

Recommended Posts