Τη δυνατότητα ανάρτησης συμβάσεων συμβολαιακής γεωργίας που υπογράφησαν το 2021 όμως οι παραδόσεις των προϊόντων έγιναν μέσα στο 2022 δίνει η τελευταία τροποποίηση της υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή της έκπτωσης φόρου 50% σε κατ’ επάγγελμα αγρότες.

 

Εδώ και μια περίπου εβδομάδα έχει ανοίξει η σχετική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ στην οποία αναρτώνται οι συμβάσεις συμβολαιακής από τους παραγωγούς προκειμένου να τύχουν των ευνοϊκών φορολογικών διατάξεων που φέρνει η νέα νομοθεσία. Η νέα τροποποίηση που δημοσιεύθηκε στη διαύγεια, έρχεται να επεκτείνει τη δυνατότητα κατοχύρωσης μειωμένου συντελεστή φορολόγησης και για τη σοδειά του 2022, αφού προβλέπεται αναλυτικά:

Για την εφαρμογή της απαλλαγής από τον φόρο κατά πενήντα τοις εκατό (50%) επαγγελματιών αγροτών σύμφωνα με το άρθρο 1, τα στοιχεία των σχετικών συμβάσεων συμβολαιακής γεωργίας που αφορούν πωλήσεις προϊόντων που έχουν διενεργηθεί ή θα διενεργηθούν εντός του 2022 βάσει συμβάσεων εντός του 2022 ή νωρίτερα, δύνανται να υποβάλλονται στην εφαρμογή της Α.Α.Δ.Ε. μέχρι και τις 28.02.2023 και να επιβεβαιώνονται ή να απορρίπτονται από τον αγοραστή μέχρι και τις 31.03.2023. Σε περίπτωση που η προθεσμία επιβεβαίωσης ή απόρριψης των στοιχείων από τον αγοραστή παρέλθει άπρακτη, τεκμαίρεται ότι ο αγοραστής επιβεβαιώνει τα υποβληθέντα στοιχεία.

Αυτό σημαίνει πως αγρότες οι οποίοι υπέγραψαν πίσω στο 2021 συμβάσεις συμβολαιακής καλλιέργειας για σκληρό σιτάρι ή κριθάρι, το οποίο παρέδωσαν στα περασμένα αλώνια, μπορούν να τύχουν της έκπτωσης φόρου, παράλληλα, αυτήν την περίοδο θα χρειαστεί να αναρτήσουν τόσο τις συμβάσεις που υπέγραψαν για τη νέα καλλιεργητική περίοδο, όσο και αυτές που αντιστοιχούν στη σοδειά που αλώνισαν το περασμένο καλοκαίρι.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο: https://www.agronews.gr

Recommended Posts