Αγροτικά Κτηνοτροφικά Μελισσοκομικά και Αλιευτικά Νέα από όλη την Ελλάδα

Greekap.gr News
Ένταξη των παραγωγών στο καθεστός των αγροτών

Ένταξη των παραγωγών στο καθεστός των αγροτών

Αγροτικά Νέα 🕔January 4, 2018

Με το ξεκίνημα του 2018, καλό είναι να φρεσκάρουμε μερικά θέματα Μητρώου, τα οποία θα μας απασχολήσουν τις επόμενες ημέρες.

ΜΗΤΡΩΟ: 

Α1. Μετάταξη στο κανονικό καθεστώς των αγροτών, με βάση τις πωλήσεις των παραχθέντων προϊόντων.

Η ΠΟΛ.1201/28.12.2016 ορίζει ότι: «…στις 15.000 ευρώ περιλαμβάνεται η αξία όλων των παραδόσεων αγροτικών προϊόντων ιδίας παραγωγής και των παροχών αγροτικών υπηρεσιών προς κάθε πρόσωπο, που πραγματοποιήθηκαν στο προηγούμενο φορολογικό έτος..». 
Ας δούμε αναλυτικά τι σημαίνει η παραπάνω παράγραφος.

Για να ενταχθεί κάποιος στο κανονικό καθεστώς πρέπει να έχει πάνω από 15.000,00€ τζίρο το προηγούμενο έτος. Μιλάμε για τους αγρότες και του παραγωγούς του ειδικού καθεστώτος, οι οποίοι θα πρέπει τις επόμενες ημέρες να συγκεντρώσουν όλα τα τιμολόγια αγοράς με τα οποία πούλησαν την παραγωγή τους στα εκκοκκιστήρια ή στους εμπόρους και να τα προσκομίσουν στο λογιστή τους, έτσι ώστε να είναι σε θέση να γνωρίζουν αν θα πρέπει να ενταχθούν ή όχι, βάσει τζίρου, στο κανονικό καθεστώς.

Επίσης, όπως και πέρυσι, λαμβάνονται υπόψη και οι λιανικές πωλήσεις που έκανε ένας αγρότης του ειδικού καθεστώτος, προς άλλους αγρότες του ειδικού καθεστώτος επίσης, αλλά και προς ιδιώτες, εκδίδοντας το ειδικό στοιχείο πώλησης αγροτικών προϊόντων (ΠΟΛ.1191/21.12.2016).

Εφόσον η άθροιση των ανωτέρω ξεπερνά το ποσό των 15.000,00€, τότε μέχρι τις 30.01.2018 θα πρέπει να γίνει η μετάταξη τους στο κανονικό καθεστώς.

Α2. Μετάταξη στο κανονικό καθεστώς των αγροτών, με βάση τις επιδοτήσεις.

Το δεύτερο κριτήριο ένταξης είναι το όριο των 5.000,00€ από επιδοτήσεις. Η ίδια ΠΟΛ.1201/28.12.2016 ορίζει ότι: «…στις 5.000 ευρώ περιλαμβάνεται κάθε είδους επιδότηση που έλαβαν οι αγρότες».

Η εν λόγω διάταξη εισάγει νέο κριτήριο ένταξης σύμφωνα με το οποίο λαμβάνονται υπόψη όλες οι επιδοτήσεις που εισπράχθηκαν εντός του προηγούμενου έτους, ανεξάρτητα ποια χρονιά αφορούν.
Θα εκτυπώσουμε την κατάσταση δημοσιοποίησης πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ για κάθε έτος ξεχωριστά και θα αθροίσουμε τις επιδοτήσεις εκείνες οι οποίες έχουν καταβληθεί εντός του 2017. Μόλις το άθροισμα ξεπεράσει τις 5.000,00€, στέλνουμε τον πελάτη να κάνει τη μετάταξη στο κανονικό καθεστώς.

Επισήμανση: Δεν έχουμε την ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΑ να δούμε συνολικά όλες τις εισπραχθείσες επιδοτήσεις εντός του 2017 σε μία εκτύπωση, γιατί η βεβαίωση επιδοτήσεων για το 2017 θα εκδοθεί τον επόμενο μήνα, πράγμα που σημαίνει ότι αν περιμένουμε τη βεβαίωση, θα επιβαρυνθούμε πρόστιμο αφού η καταληκτική ημερομηνία μετάταξης είναι η 30η Ιανουαρίου.

Λαμβάνονται όλες οι επιδοτήσεις πλην των επιδοτήσεων για επενδυτικές δαπάνες και των αποζημιώσεων.
Ενδεικτικά αναφέρω τις κάτωθι:

1. Βασική ενίσχυση.
2. Πρασίνισμα
3. Συνδεδεμένες ενισχύσεις παντός τύπου και καλλιέργειας.
4. Ειδική ενίσχυση βάμβακος (συνδεδεμένη είναι και αυτή).
5. Ειδική ενίσχυση για την κτηνοτροφία (αίγες, πρόβατα κλπ).
6. Επιδότηση για βιολογική καλλιέργεια.
7. Εξισωτική αποζημίωση.
8. Ενίσχυση νέων αγροτών (δεν πρόκειται για επένδυση).

Δεν λαμβάνονται υπόψη:

1. Η πρόωρη συνταξιοδότηση.
2. Η αποζημίωση του ΕΛΓΑ.
3. Η επιδότηση για επενδυτικές δαπάνες.
4. Το πετρέλαιο, όποτε κι αν καταβληθεί, όποιο έτος κι αν αφορά.

Θα πρέπει να γίνει ξεκάθαρο ότι, άλλο η μετάταξη και άλλο η φορολογία εισοδήματος.
Πρόκειται για δύο τελείως διαφορετικά πράγματα μεταξύ τους. Π.χ., η επιδότηση που έλαβε ένας νέος αγρότης εντός του 2017, θα μετρήσει για την μετάταξη στο κανονικό καθεστώς, αλλά δεν θα ληφθεί υπόψη για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος όταν θα έρθει η ώρα για τη φορολογική δήλωση.

Α3. Προσθήκη ΚΑΔ αγροτικών καλλιεργειών, εξαιτίας ύπαρξης επιχείρησης.

Ένας ο οποίος έχει ήδη επιχείρηση και καλλιεργεί ταυτόχρονα, πρέπει να προχωρήσει σε προσθήκη ΚΑΔ. Όπως κάνουμε σε όλες τις επιχειρήσεις και όχι την 01.01 ντε και καλά. Εάν έπρεπε να το είχε κάνει νωρίτερα, είναι κάτι που το γνωρίζει ο καθένας από τους συναδέλφους και θα πρέπει να κρίνει ο ίδιος πως θα το χειριστεί.

Α4. Προσθήκη ΚΑΔ αγροτικών καλλιεργειών, λόγω ύπαρξης φωτοβολταϊκών, ενοικιαζόμενων δωματίων και λαϊκών αγορών.

Μέχρι τις 31.12.16, οι παραπάνω τρεις κατηγορίες τηρούσαν βιβλία ενώ ταυτόχρονα μπορούσαν να βρίσκονται στο ειδικό καθεστώς για τα αγροτικά τους εισοδήματα. Από την 01.01.2017 σύμφωνα με την ΠΟΛ.1201/28.12.2016 έγινε αυτόματη ένταξη στο κανονικό καθεστώς, για τις αγροτικές καλλιέργειες.

Παρατήρηση σχετικά με την επιβολή προστίμων στο Μητρώο:

Στην ΠΟΛ.1201/28.12.2016 ορίζεται ξεκάθαρα ότι «…Η υποχρέωση υποβολής δήλωσης μεταβολών δεν καταλαμβάνει τους αγρότες που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς

 

 

 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο www.agrocapital.gr