Την ένταξη της Κορινθιακής σταφίδας σε πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας στην Ουκρανία ή σε αντίστοιχο πρόγραμμα οπουδήποτε αλλού υπάρχει ανάγκη, εντός ή εκτός της Ελλάδας, προκειμένου να απορροφηθούν τα αδιάθετα αποθέματα του εν λόγω προϊόντος, ζητούν με αντίστοιχες επιστολές τους συνεταιριστικές οργανώσεις και ανεξάρτητοι παραγωγοί που συνεργάζονται με ιδιωτικές εταιρείες τυποποίησης.

 

Αναλυτικότερα, αρχικά εστάλη στις 12 Δεκεμβρίου 2022, με υπογραφές 26 συνεταιριστικών οργανώσεων από όλες τις σταφιδοπαραγωγές περιοχές της χώρας, η παρακάτω επιστολή;

Προς

κ. Γεώργιο Γεωργαντά

Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κοιν.:

κ. Τσουτσάνη

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αχαρνών 2Αθήνα

Αθήνα, 12.12.2022

ΘΕΜΑ: Ένταξη της κορινθιακής σταφίδας σε πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας στην Ουκρανία.

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Όπως έχει πλέον καθομολογηθεί από όλους και προκύπτει αβίαστα από τα ιστορικά στοιχεία των τελευταίων ετών, αλλά και όπως έχουμε επανειλημμένα επισημάνει με πληθώρα επιστολών μας προς το Υπουργείο σας, τα αποθέματα της κορινθιακής σταφίδας ήδη από του έτους 2020 – τα οποία μετακυλίονται από έτος σε έτος καθώς είναι προφανές ότι η αγορά αδυνατεί μέσα σε μια εμπορική περίοδο να απορροφήσει την εσοδεία του τελευταίου έτους καθώς και τα αδιάθετα αποθέματα του προηγούμενου κάθε φορά έτους είναι η αποκλειστική αιτία για την δραστική συρρίκνωση των τιμών διάθεσης της σταφίδας στις διεθνείς αγορές και συνακόλουθα της τιμής κτήσης του προϊόντος από τους παραγωγούς. Είναι, μάλιστα, απολύτως βέβαιο ότι όσο θα υπάρχουν κάθε έτος αδιάθετα αποθέματα της προηγούμενης εσοδείας, οι τιμές θα συνεχίζουν να πιέζονται και εν τέλει ο σταφιδοπαραγωγός θα οδηγηθεί στην πλήρη και οριστική εγκατάλειψη της καλλιέργειάς του, αφού δεν μπορεί πλέον να αντιμετωπίσει ούτε τα έξοδα αυτής.

Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου: https://www.agro24.gr

Recommended Posts