αγελάδα, βοσκότοποι, κτηνοτροφία

Έντονη μείωση τόσο στον αριθμό των εκμεταλλεύσεων, όσο και στο ζωικό κεφάλαιο καταγράφουν τα αποτελέσματα των Ερευνών Ζωικού Κεφαλαίου (Χοίρων, Βοοειδών, Προβάτων και Αιγών) για το έτος 2018, που έδωσε στην δημοσιότητα η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) στις 20 Ιουνίου.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ερευνών ζωικού κεφαλαίου, κατά το χρονικό διάστημα 2017-2018, παρατηρούνται οι ακόλουθες μεταβολές ως προς τον αριθμό των ζώων και των εκμεταλλεύσεων.

  • Ο αριθμός των βοοειδών μειώθηκε κατά 2,5% το 2018 σε σχέση με το 2017. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των βοοειδών ανήλθε σε 541.845 ζώα το 2018 έναντι 555.672 ζώων το 2017 (Πίνακας 1). Αντίστοιχα, μείωση παρατηρείται στον αριθμό των εκμεταλλεύσεων που εκτρέφουν βοοειδή κατά 8,8% το 2018 σε σχέση με το 2017. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων που εκτρέφουν βοοειδή ανήλθε σε 13.844 εκμεταλλεύσεις το 2018 έναντι 15.183 εκμεταλλεύσεων το 2017 (Πίνακας 1).
  • Ο αριθμός των χοίρων μειώθηκε κατά 3,0% το 2018 σε σχέση με το 2017. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των χοίρων ανήλθε σε 721.390 ζώα το 2018 έναντι 743.588 ζώων το 2017 (Πίνακας 1). Μείωση παρατηρείται και στον αριθμό των εκμεταλλεύσεων που εκτρέφουν χοίρους κατά 7,4% το 2018 σε σχέση με το 2017. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων που εκτρέφουν χοίρους ανήλθε σε 16.473 εκμεταλλεύσεις το 2018 έναντι 17.789 εκμεταλλεύσεων το 2017 (Πίνακας 1).
  • Ο αριθμός των προβάτων μειώθηκε κατά 1,9% το 2018 σε σχέση με το 2017. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των προβάτων ανήλθε σε 8.429.654 ζώα το 2018 έναντι 8.592.619 ζώων το 2017 (Πίνακας 1). Επίσης μείωση παρατηρείται στον αριθμό των εκμεταλλεύσεων που εκτρέφουν πρόβατα κατά 2,8% το 2018 σε σχέση με το 2017. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων που εκτρέφουν πρόβατα ανήλθε σε 84.651 εκμεταλλεύσεις το 2018 έναντι 87.109 εκμεταλλεύσεων το 2017 (Πίνακας 1).
  • Ο αριθμός των αιγών μειώθηκε κατά 3,8% το 2018 σε σχέση με το 2017. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των αιγών ανήλθε σε 3.624.719 ζώα το 2018 έναντι 3.767.839 ζώων το 2017 (Πίνακας 1). Τέλος, μείωση παρατηρείται και στον αριθμό των εκμεταλλεύσεων που εκτρέφουν αίγες κατά 3,9% το 2018 σε σχέση με το 2017. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων που εκτρέφουν αίγες ανήλθε σε 64.898 εκμεταλλεύσεις το 2018 έναντι 67.551 εκμεταλλεύσεων το 2017 (Πίνακας 1).

Επίσης, με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα των ερευνών ζωικού κεφαλαίου:

  • Ο αριθμός των βοοειδών ανά εκμετάλλευση αυξήθηκε κατά 6,9% το 2018 σε σχέση με το 2017. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των βοοειδών ανά εκμετάλλευση ήταν 39,1 το 2018 έναντι 36,6 το 2017 (Πίνακας 1).
  • Ο αριθμός των χοίρων ανά εκμετάλλευση αυξήθηκε κατά 4,8% το 2018 σε σχέση με το 2017. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των χοίρων ανά εκμετάλλευση ήταν 43,8 το 2018 έναντι 41,8 το 2017 (Πίνακας 1).
  • Ο αριθμός των προβάτων ανά εκμετάλλευση αυξήθηκε κατά 1,0% το 2018 σε σχέση με το 2017. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των προβάτων ανά εκμετάλλευση ήταν 99,6 το 2018 έναντι 98,6 το 2017 (Πίνακας 1).
  • Ο αριθμός των αιγών ανά εκμετάλλευση αυξήθηκε κατά 0,1% το 2018 σε σχέση με το 2017. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των αιγών ανά εκμετάλλευση ήταν 55,9 το 2018 έναντι 55,8 το 2017 (Πίνακας 1).

 

Διαβάστε την συνέχεια στο agro24.gr

Recommended Posts