θάλασσα

Δεν δικαιούνται ενίσχυση de minimis οι Αλιευτικοί Συνεταιρισμοί και ιδιώτες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) ή επιχείρηση δυνάμενη να λογισθεί ενιαία με αυτούς, οι οποίοι μισθώνουν δημόσια ιχθυοτροφεία και ο ετήσιος κύκλος εργασιών τους δεν υπερβαίνει τις 30.000 €, σύμφωνα με τις προβλέψεις εγκυκλίου που εξέδωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ για τις εν λόγω ενισχύσεις, η πληρωμή των οποίων αναμένεται το επόμενο διάστημα.

Όπως επισημαίνεται «δικαιούχοι είναι οι Αλιευτικοί Συνεταιρισμοί της Επικράτειας και οι ιδιώτες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που μισθώνουν δημόσια ιχθυοτροφεία, και οι οποίοι υπέστησαν σοβαρή μείωση των αλιευτικών δραστηριοτήτων τους λόγω αντίξοων καιρικών συνθηκών που επεκράτησαν κατά το αλιευτικό έτος 2017-2018».

 

Διαβάστε τη συνέχεια στο agro24.gr

Recommended Posts