Η αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς τη Ρωσία ανήλθε σε 6,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 13,4% σε σχέση με τον Απρίλιο 2022 που ήταν 7,7 εκατ. ευρώ.

 

Ελλειμματικό ήταν και τον Απρίλιο εφέτος το εμπορικό ισοζύγιο της Ελλάδας προς τη Ρωσία και ανήλθε σε 186,5 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, τον συγκεκριμένο μήνα η αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από τη Ρωσία ανήλθε σε 193,2 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 60,8% σε σχέση με τον Απρίλιο 2022 που ήταν 493,3 εκατ. ευρώ. Η αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς τη Ρωσία ανήλθε σε 6,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 13,4% σε σχέση με τον Απρίλιο 2022 που ήταν 7,7 εκατ. ευρώ.

Το α’ τετράμηνο, η αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από τη Ρωσία ανήλθε σε 1.232,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 43,7% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2022 που ήταν 2.191,2 εκατ. ευρώ. Η αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς τη Ρωσία ανήλθε σε 35,0 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 16,7% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2022 που ήταν 42 εκατ. ευρώ. Το εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας-Ρωσίας ήταν αρνητικό και ανήλθε σε 1.197,7 εκατ. ευρώ (έλλειμμα).

Στον αντίποδα, το εμπορικό ισοζύγιο της χώρας προς την Ουκρανία ήταν θετικό και τον Απρίλιο και ανήλθε σε πλεόνασμα 14,8 εκατ. ευρώ. Η αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από την Ουκρανία ανήλθε σε 15,8 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 402,7% σε σχέση με τον Απρίλιο 2022 που ήταν 3,2 εκατ. ευρώ. Η αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς την Ουκρανία ανήλθε σε 30,6 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 446,2% σε σχέση με τον Απρίλιο 2022 που ήταν 5,6 εκατ. ευρώ.

Το α’ τετράμηνο, η αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από την Ουκρανία ανήλθε σε 90,2 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 57% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2022 που ήταν 57,4 εκατ. ευρώ. Η αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς την Ουκρανία ανήλθε σε 173,6 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 482,2% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου- Απριλίου 2022 που ήταν 29,8 εκατ. ευρώ. Το εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας-Ουκρανίας ήταν θετικό και ανήλθε σε 83,4 εκατ. ευρώ (πλεόνασμα).

Recommended Posts