Έληξε την 1η Μαΐου 2021 το χρονικό περιθώριο, που είχαν στην διάθεσή τους τα κράτη μέλη της Ε.Ε., προκειμένου να μεταφέρουν στο εθνικό δίκαιό τους, τους ευρωπαϊκούς κανόνες που απαγορεύουν αθέμιτες εμπορικές πρακτικές σχετικά με τα αγροδιατροφικά προϊόντα.

Η σχετική οδηγία, που εγκρίθηκε στις 17 Απριλίου 2019, διασφαλίζει την προστασία του 100% των ευρωπαίων αγροτών καθώς και των μικρών και μεσαίων προμηθευτών από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές που ασκούν οι μεγαλύτεροι αγοραστές στην εφοδιαστική αλυσίδα αγροδιατροφικών προϊόντων.

Καλύπτει αγροδιατροφικά προϊόντα, που διακινούνται στην εφοδιαστική αλυσίδα, απαγορεύοντας για πρώτη φορά σε επίπεδο Ε.Ε. 16 αθέμιτες εμπορικές πρακτικές που επιβάλλονται μονομερώς από έναν εμπορικό εταίρο σε άλλο.

Οι αγρότες και οι μικρομεσαίοι προμηθευτές, και οι οργανώσεις τους, θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν καταγγελίες εναντίον τέτοιων πρακτικών από τους αγοραστές τους. Τα κράτη μέλη πρέπει να συγκροτήσουν καθορισμένες εθνικές αρχές που θα χειριστούν τις καταγγελίες. Η εμπιστευτικότητα προστατεύεται βάσει αυτών των κανόνων για την αποφυγή αντιποίνων από αγοραστές.

Οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές που πρέπει να απαγορευτούν περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, καθυστερημένες πληρωμές και ακυρώσεις παραγγελιών τελευταίας στιγμής για αλλοιώσιμα τρόφιμα, μονομερείς ή αναδρομικές αλλαγές στις συμβάσεις, ή εξαναγκασμό προμηθευτή να πληρώσει για σπατάλη προϊόντων και άρνηση γραπτών συμβάσεων.

Άλλες πρακτικές θα επιτρέπονται μόνο εάν υπόκειται σε σαφή και ξεκάθαρη εκ των προτέρων συμφωνία μεταξύ των μερών: αγοραστής που επιστρέφει προϊόντα που δεν πωλούνται σε προμηθευτή, ένας αγοραστής που χρεώνει μια πληρωμή προμηθευτή για να εξασφαλίσει ή να διατηρήσει μια συμφωνία προμήθειας για τρόφιμα, ένας προμηθευτής που πληρώνει για μια διαφημιστική καμπάνια προώθησης, διαφήμισης ή μάρκετινγκ.

Οι κανόνες παρέχουν ελάχιστη εναρμόνιση σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές σε όλα τα κράτη μέλη, ενώ τα κράτη μέλη διατηρούν το δικαίωμά τους να προχωρήσουν περισσότερο από το ελάχιστο πρότυπο της οδηγίας.

Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου στο: https://www.agro24.gr

Recommended Posts