1. Απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος για την πρώτη 5ετία

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 3986/2011 εξαιρούνται της καταβολής τέλους επιτηδεύματος οι ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και η ατομική άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος, εφόσον δεν έχουν παρέλθει πέντε (5) έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών.

2. Μείωση προκαταβολής φόρου για τα εισοδήματα του 2020

Μειώνεται από φέτος, για όλα τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, η προκαταβολή φόρου από το 100% στο 55%.

3. Μειώσεις φόρου στους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες

Για ετήσια εισοδήματα μέχρι 12.000 ευρώ από μισθούς και συντάξεις, καθώς επίσης και για τα ετήσια εισοδήματα μέχρι 12.000 ευρώ από αγροτικές δραστηριότητες που αποκτούν οι κατ’ επάγγελμα αγρότες προβλέπεται πλέον έκπτωση φόρου:

* 777 ευρώ, εάν δεν υπάρχουν προστατευόμενα τέκνα.

* 810 ευρώ, εάν υφίσταται ένα προστατευόμενο τέκνο.

* 900 ευρώ, εάν υπάρχουν δύο προστατευόμενα τέκνα.

* 1.120 ευρώ, εάν υφίστανται τρία προστατευόμενα τέκνα.

* 1.340 ευρώ, εάν υφίστανται τέσσερα προστατευόμενα τέκνα.

* επιπλέον 220 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο από το πέμπτο και πάνω.

4. Μειωμένη φορολογική κλίμακα

Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου στο: https://www.agrocapital.gr

Recommended Posts