Περί τα τέλη του Ιανουαρίου και κατά πάσα πιθανότητα µέσα στην επόµενη εβδοµάδα αναµένεται µια νέα πληρωµή από τον ΕΛΓΑ.

Σύµφωνα µε πληροφορίες από τον Οργανισµό, οι αποζηµιώσεις θα αφορούν ζηµιές στη φυτική παραγωγή που έλαβαν χώρα το έτος 2019. Τον δρόµο άνοιξε σχετική απόφαση που υπογράφει ο πρόεδρος του Οργανισµού Ανδρέας Λυκουρέντζος και αναρτήθηκε στις 22 Ιανουαρίου στη ∆ιαύγεια,

µε την οποία «εγκρίνεται δέσµευση πίστωσης ύψους είκοσι εκατοµµύρια ευρώ (20.000.000 ευρώ) για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του (ης) 67.01.000 ασφαλιστικές αποζηµιώσεις ΕΛΓΑ φυτικού τοµέα του οικονοµικού έτους 2020 για ασφαλιστικές αποζηµιώσεις ΕΛΓΑ φυτικού τοµέα».

Τον άλλο µήνα πίστωση για Νιτρικά..

Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου στο www.agronews.gr

Recommended Posts