Με τις εκκρεµότητες για όσους ξέµειναν από την εξόφληση της ενιαίας ενίσχυσης και µε διορθώσεις µετά τις ενστάσεις

σε εξισωτική και προγράµµατα έπιασαν δουλειά αρχές του έτους οι διοικητικοί του Οργανισµού Πληρωµών, εντατικά µετά τις αλλαγές στην ηγεσία της πλατείας Βάθη.

Οι βασικές υποχρεώσεις απέναντι στον αγροτικό κόσµο θεωρούνται τακτοποιηµένες από τους αρµόδιους, οπότε προτεραιότητα έχει τώρα η επίλυση των θεµάτων εκείνων που προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στους παραγωγούς τις ηµέρες των γιορτών και άφησαν χιλιάδες απλήρωτους.

Το κριτήριο του ενεργού γεωργού σε σχέση µε τις εκκαθαρίσεις φορολογίας εισοδήµατος από το υπουργείο Οικονοµικών, οι ταυτοποιήσεις των στοιχείων των τραπεζικών λογαριασµών που δηλώθηκαν στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2020 και δεν ταυτοποιήθηκαν µε τα αντίστοιχα του τραπεζικού ιδρύµατος, η απουσία τεκµηρίωσης για την ιδιοκτησία του συνόλου ή µέρους των δηλωθέντων στην Ενιαία Αίτηση αγροτεµαχίων, σε σύγκριση µε τα στοιχεία που τηρούνται στην ΑΑ∆Ε και ο αριθµός ΑΤΑΚ σε διαφορετικούς, µη όµορους νοµούς σε ιδιότητα αγροτεµάχια είναι κάποια από τα βασικά ευρήµατα που επηρέασαν την εξόφληση της ενιαίας, για τα οποία και θα κληθούν να γίνουν διορθώσεις µε διοικητικές πράξεις από τους ίδιους τους παραγωγούς.

Ταυτόχρονα, 12 µε 25 Ιανουαρίου τρέχει η διαδικασία των ενστάσεων σχετικά µε την πληρωµή της εξισωτικής αποζηµίωσης του 2020. Εν τω µεταξύ, 6.567 αγρότες και κτηνοτρόφοι, που έµειναν εκτός της πληρωµής, το επόµενο διάστηµα θα πρέπει να προσχωρήσουν και σ’ αυτή την περίπτωση σε αντίστοιχες διορθώσεις, αλλά και σε τεκµηρίωση για την ιδιοκτησία των δηλωθέντων στην Ενιαία Αίτηση αγροτεµαχίων και ενοικιαζόµενων βοσκοτόπων, σε σύγκριση µε τα στοιχεία που τηρούνται στην ΑΑ∆Ε.

Έλεγχος στα καρτελάκια σπόρων για συνδεδεµένη σκληρού

Το µεγάλο βάρος το επόµενο διάστηµα θα πέσει, κατά τα γνωστά, στην πληρωµή των συνδεδεµένων, αρχής γενοµένης µε το πρώτο πακέτο που είθισται να περιλαµβάνει σκληρό σιτάρι, πρωτεϊνούχα και σανοδοτικά ψυχανθή και όσπρια. Όπως κάθε χρόνο, το ενδιαφέρον εντείνεται στις εκτατικές καλλιέργειες και δη σε σκληρό σιτάρι και βαµβάκι, καθώς αφορούν το µεγαλύτερο πλήθος του αγροτικού κόσµου αλλά και τα περισσότερα χρήµατα. Πιο συγκεκριµένα τώρα, ειδικότερα για το σκληρό σιτάρι, η πληρωµή της συνδεδεµένης του οποίου προηγείται χρονικά και τοποθετείται µετά τα µέσα Φεβρουαρίου, οι παραγωγοί πρέπει να τακτοποιήσουν τα καρτελάκια τους προκειµένου να κριθούν δικαιούχοι της σχετικής ενίσχυσης.

Ειδικότερα, οι αρµόδιοι υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ µετά τον δειγµατοληπτικό διοικητικό έλεγχο για την καλλιέργεια σκληρού σίτου καλούνται να ελέγξουν τις ποικιλίες που χρησιµοποιήθηκαν και τις ποσότητες του πιστοποιηµένου σπόρου, όπως αυτές αναγράφονται είτε στις ετικέτες είτε σε τιµολόγια αγοράς και δελτία αποστολής. Σύµφωνα µε εγκύκλιο του οργανισµού, οι εγκεκριµένες ποσότητες σπόρων σκληρού σίτου προκύπτουν από τα αποδεκτά παραστατικά ετικετών ή τιµολογίων/αποδείξεων, τα οποία είναι:

όσον αφορά τα πρωτότυπα τιµολόγια-δελτία αποστολής ή τιµολόγια, αναφέρεται σε αυτά, τα οποία έχουν εκδοθεί µέχρι τις 31/01/2020. Σε περίπτωση που υπάρχει ξεχωριστό δελτίο αποστολής, αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί µέχρι τις 31/01/2020 και το τιµολόγιο, που αναφέρεται σε αυτό το δελτίο αποστολής, µπορεί να έχει ηµεροµηνία έκδοσης µέχρι 15/02/2020.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο https://www.agronews.gr

Recommended Posts