crop-καλλιεργεια-χωραφι

Οι ασφαλιστικές εισφορές των απασχολούμενων εργατών γης που έχουν παρακρατηθεί μέσω εργοσήμου, από 01/01/2020 και εντεύθεν, έχουν αποδοθεί στον e-ΕΦΚΑ.

 

 

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ: Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών των απασχολούμενων αποκλειστικά ως εργάτες γης που αμείβονται με εργόσημο, από 01/01/2020 και εντεύθεν

Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν.4670/2020 «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις», αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 42 του ν.4387/2016, που αφορούσε στη θέσπιση ειδικού παραβόλου ασφαλιστικής κάλυψης εργατών γης και ισχύουν τροποποιούμενες οι διατάξεις του άρθρου 22 του ν.3863/2010, με τις οποίες ρυθμίζονται θέματα καθορισμού χρόνου ασφάλισης και εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών εργατών γης που αμείβονται με εργόσημο με αναδρομική ισχύ από 01/01/2017.

Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 76 του ν.4826/2021 συμπληρώνονται οι τροποποιούμενες διατάξεις του άρθρου 22 του ν.3863/2010 και προστίθεται παράγραφος 9, σύμφωνα με την οποία ρυθμίζονται θέματα καθορισμού χρόνου ασφάλισης και εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών εργατών γης που αμείβονται με εργόσημο από 01/01/2020 και εντεύθεν.

Με την παρούσα, γνωστοποιούνται το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο ως προς τον καθαρισμό του χρόνου ασφάλισης και των ασφαλιστικών εισφορών των αμειβόμενων με εργόσημο εργατών γης από 01/01/2020 και εντεύθεν και η υλοποίηση της διαδικασίας εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών των απασχολούμενων αποκλειστικά ως εργάτες γης που αμείβονται με εργόσημο για τα έτη 2020 έως και 2022.

Α. Ύψος παρακρατούμενης εισφοράς

Κατά την εξαργύρωση του εργοσήμου εξακολουθεί να παρακρατείται ποσοστό 10% επί της αναγραφόμενης στο εργόσημο αξίας, για την κάλυψη των εισφορών για κύρια σύνταξη, υγειονομική περίθαλψη και τον Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ). Οι ασφαλιστικές εισφορές των απασχολούμενων εργατών γης που έχουν παρακρατηθεί μέσω εργοσήμου, από 01/01/2020 και εντεύθεν, έχουν αποδοθεί στον e-ΕΦΚΑ.

Β. Καθορισμός χρόνου ασφάλισης

Ο χρόνος ασφάλισης των εργατών γης προσδιορίζεται για κάθε έτος λαμβάνοντας υπόψη:

τις ημέρες εργασίας και

την ύπαρξη ή μη χρόνου ασφάλισης μέσω εργοσήμου κατά το προηγούμενο έτος.

I. Υπολογισμός Ημερών Εργασίας

Οι ημέρες εργασίας για τα έτη από 01/01/2020 και εντεύθεν, προκύπτουν από τη διαίρεση του συνόλου των καταβληθεισών αμοιβών εργοσήμου, εντός εκάστου έτους, δια του κατώτατου ημερομισθίου εργατοτεχνίτη, που προβλέπεται στην αριθμ. οικ. 4241/ 127/30.1.2019 (ΦΕΚ Β’ 173) υπουργική απόφαση με την οποία έχει οριστεί στα είκοσι εννέα ευρώ και τέσσερα λεπτά (29,04€).

Ημέρες εργασίας έτους =   Σύνολο αμοιβών έτους/Κατώτατο Ημερομίσθιο Εργατοτεχνίτη (29,04€)

Ημέρες εργασίας άνω των 300 κατά έτος, υπολογιζόμενες κατά τα ανωτέρω, δεν λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό του χρόνου ασφάλισης και δεν μεταφέρονται σε άλλο έτος.

Recommended Posts