Εγκρίθηκε το πρόγραμμα Γεωργικών Προειδοποιήσεων Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας της Βαμβακοκαλλιέργειας της Χώρας για την καλλιεργητική περίοδο έτους 2020, το οποίο περιλαμβάνει είκοσι (20) υποπρογράμματα.

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση,  για τη καλλιέργεια του βαμβακιού στις 20 Περιφερειακές Ενότητες που θα καλλιεργηθεί την καλλιεργητική περίοδο του 2020, εγκρίθηκε η τακτική παρακολούθηση της εξέλιξης του και της βιολογικής και πληθυσμιακής εξέλιξης των πληθυσμών του πράσινου σκουληκιού (Helicoverpa armigera) και του ρόδινου σκουλήκι (Pectinophora gossypiella).

Παράλληλα, θα γίνει και τακτική παρακολούθηση άλλων επιβλαβών οργανισμών τη καλλιέργεια του βαμβακιού όπως αφίδες (Aphididae), τετράνυχοι (Tetranychus spp), θρίπες (Thysanoptera), ιασσσίδες (Empoasca spp) λύγκος (Lygus pratensis ή L. Bugs), κ.α..

Ο κύριος σκοπός του προγράμματος είναι η  μεγιστοποίηση  της  ποσοτικής  παραγωγής  ποιοτικών  και  ασφαλών  προϊόντων βάμβακος, διατηρώντας και  βελτιώνοντας  της  οικονομικής  και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας των βαμβακοκαλλιεργειών.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΔΑΟΚ των παραγωγικών περιοχών, θα εκδίδει και θα διαδίδει επιστημονικά ορθών ενημερωτικών Δελτίων Γεωργικών Προειδοποιήσεων Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας (ΔΓΠ).

Οι καλλιεργητές θα μπορούν να ενημερωθούν  για την εξέλιξη των επιπλαβών πληθυσμών,  μέσω του Εγχειριδίου της Δ/νσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής με «Οδηγίες Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας στη Βαμβακοκαλλιέργεια», που βρίσκονται καταχωρημένες στην ιστοσελίδα του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (http://www.minagric.gr) με επιλογή (Αγρότης- Επιχειρηματίας > Γεωργικές Προειδοποιήσεις > Βαμβακοκαλλιέργεια > Βαμβακοκαλλιέργεια 2020 > Αποφάσεις-Έγγραφα).

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο https://www.agronews.gr

Recommended Posts