Σε νέα λεπτή φάση εισέρχεται το θέµα των αγροτικών συµβούλων, µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκπαίδευσης και πιστοποίησης των υποψήφιων για την παροχή του εν λόγω έργου γεωτεχνικών.

Το αµέσως προσεχές διάστηµα αναµένεται να λάβει την τελική του µορφή το Μητρώο Φυσικών Προσώπων Γεωργικών Συµβούλων, ενώ παράλληλα κορυφώνονται οι ζυµώσεις για τη διαµόρφωση του Μητρώου Παρόχων Γεωργικών Συµβουλών, δηλαδή των νοµικών οντοτήτων στις οποίες θα µπορεί τύποις να ανατίθεται το έργο.

Με βάση τα µέχρι στιγµής δεδοµένα, πολλά αναµένεται να κριθούν από τη συγκρότηση και τη διασπορά των εν λόγω δοµών, κάτι που συνδέεται µε τη δυνατότητά τους να βρίσκονται κοντά στον αγρότη, να παρακολουθούν στενά την πορεία της εκµετάλλευσης και να καθίστανται χρήσιµες για την ανάπτυξη του παραγωγικού τους έργου. Από την άλλη πλευρά η «µάχη το κέντρου», δείχνει να επικεντρώνεται για άλλη µια φορά, στη φιλοδοξία συγκεκριµένων φορέων να έχουν την πρωτοκαθεδρία στο συγκεκριµένο πεδίο.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο https://www.agronews.gr

 

Recommended Posts