Σε τροχιά πληρωμής μέσα στις επόμενες ημέρες μπαίνει πλέον η ενίσχυση για την κάλυψη μέρους του κόστους αγοράς λιπασμάτων στους λογαριασμούς των δικαιούχων αγροτών, με τη σχετική απόφαση δέσμευσης πίστωσης ύψους 60.000.000 ευρώ για την καταβολή της επιδότησης να δημοσιεύεται στις 12 Δεκεμβρίου, ακριβώς 10 μέρες μετά το πέρας της τελικής προθεσμίας για την ανάρτηση των τιμολογίων στο myBusinessSupport της ΑΑΔΕ.

 

Όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση που υπογράφει η προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Νικολάου Στυλιανή, εγκρίνεται η δέσμευση πίστωσης ποσού ύψους 60.000.000,00 ευρώ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ειδικός φορέας 1029 – 501. – 0000000 , Λογαριασμός 2390901002- οικ. έτους 2022 για την «κάλυψη δαπάνης για την στήριξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων, σύμφωνα με τους κανόνες των κρατικών ενισχύσεων ,λόγω ενεργειακής κρίσης και της αύξησης κόστους των λιπασμάτων , με την έκδοση σχετικής ΚΥΑ με το άρθρο 95 του ν. 4982/2022 (Α΄ 195)».

Ουσιαστικά το μόνο που απομένει προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία πίστωσης της επιδότησης στο λίπασμα, είναι η έκδοση της σχετικής απόφασης με την οποία θα καθορίζεται το ακριβές ύψος της ενίσχυσης.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, το ύψος της ενίσχυσης θα διαμορφωθεί ως ένα ποσοστό επί της αξίας των τιμολογίων που έχουν αναρτήσει οι δικαιούχοι στην ΑΑΔΕ. Εκτιμήσεις ανθρώπων της αγοράς αλλά και βάσει των εκτιμήσεων για τις πωλήσεις λιπασμάτων κατά την επιλέξιμη για ενίσχυση περίοδο, δείχνουν ότι το ποσοστό αυτό θα βρίσκεται γύρω από το 10%. Με δεδομένο ότι το κονδύλι για την ενίσχυση είναι 60 εκατ. ευρώ, μόλις το υπουργείο έχει στα χέρια του όλα τα επιλέξιμα τιμολόγια για αγορά λιπασμάτων κατά την προηγούμενη καλλιεργητική περίοδο, θα είναι σε θέση ορίσει το ποσοστό ενίσχυσης επί των τιμολογίων. Aν το σύνολο των παραστατικών δείχνει ένα ποσό της τάξης των 600 εκατ. ευρώ, τότε το ποσοστό ενίσχυσης επί των τιμολογίων, θα διαμορφωθεί στο 10%. Αν τα τιμολόγια αγοράς λιπασμάτων που θα αναρτηθούν στην ΑΑΔΕ δίνουν μια συλλογική δαπάνη στα 500 εκατ. ευρώ, τότε το ποσοστό ενίσχυσης θα είναι 12% και ούτω καθ’ εξής.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο: https://www.agronews.gr

Recommended Posts