Η πολύ μεγάλη προσέλευση κυρίως Κτηνιάτρων, άλλων Γεωτεχνικών και Επαγγελματιών του κλάδου, αναδεικνύει το ενδιαφέρον αλλά και την ανάγκη που υπάρχει για ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις που οδηγούν στον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη του Τομέα του κρέατος, κάτι που αποτελεί προτεραιότητα για την ΕΔΟΚ.

Όπως τόνισε στον χαιρετισμό του προς του συμμετέχοντες ο Πρόεδρος της ΕΔΟΚ, κ. Λευτέρης Γίτσας, «Ένας από τους βασικούς σκοπούς της ΕΔΟΚ είναι να βοηθήσει ώστε ο Τομέας του κρέατος να αποτελέσει πραγματικό μοχλό οικονομικής ανάπτυξης και «κεφάλαιο» για τη χώρα μας. Αυτό σημαίνει ότι η ΕΔΟΚ συνεργάζεται με όλους τους εμπλεκόμενους, καταγράφει τις τάσεις, αναγνωρίζει τις προκλήσεις, διακρίνει τις προοπτικές και στοχεύει να συμβάλλει ώστε οι επαγγελματίες όλων των κλάδων του κρέατος να αποκτούν τα απαιτούμενα γνωστικά εργαλεία για την υλοποίηση του έργου τους.

Ανάμεσα στις ουσιαστικότερες αρμοδιότητες που έχει η ΕΔΟΚ με τον θεσμικό της ρόλο ως συνομιλητή των αρμόδιων Αρχών και του Υπουργείου είναι επίσης η διάχυση της γνώσης προς κάθε κατεύθυνση, και σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται αυτή η ημερίδα, με αντικείμενο τις αλλαγές που επιφέρει η νέα νομοθεσία και πως θα γίνει η μετάβαση στο νέο καθεστώς».

Συντονιστής των εργασιών της ημερίδας ήταν ο κ. Θωμάς Αλεξανδρόπουλος, Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του ΥπΑΑΤ, ο οποίος τόνισε πως «η πληθώρα νομοθεσίας που έρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση καθιστά σαφές ότι, αφενός τα αντικείμενα διευρύνονται και αφετέρου ότι το προσωπικό που βαίνει διαρκώς μειούμενο επιφορτίζεται με πάρα πολλές δράσεις που πρέπει να γίνουν. Μετά την έξοδο από το μνημόνιο αρχίζει να θεραπεύεται αυτό το πρόβλημα, όπως έδειξε η άμεση πρόσληψη 46 Κτηνιάτρων για την αντιμετώπιση της πανώλης των χοίρων και η προκήρυξη του ΑΣΕΠ για 171 εποχιακούς γεωτεχνικούς υπαλλήλους. Έχουμε τρόπους για να εφαρμόσουμε όσα προβλέπονται από το κοινοτικό δίκαιο και θα το πράξουμε».

Η κα Παναγιώτα Παπαδάκη, Προϊσταμένη κατ’ αναπλήρωση της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του ΥπΑΑΤ, η οποία πρωτοστάτησε στην οργάνωση της επιμορφωτικής ημερίδας, εξήγησε τις βασικές αρχές του Κανονισμού 2017/625, υπογραμμίζονται ότι καθορίζει επακριβώς τον τρόπο που θα διεξάγονται οι επίσημοι έλεγχοι για να επιτευχθούν οι στόχοι που τίθενται από τον γενικό Κανονισμό 178/2002, ενώ μεγάλο μέρος του, περισσότερο από το μισό, αφορά τις εισαγωγές. Στη συνέχεια η κα Παπαδάκη εξήγησε το ανανεωμένο πρόγραμμα για τον υπολογισμό ανάλυσης της επικινδυνότητας των εγκαταστάσεων στο πλαίσιο του νέου Κανονισμού. Ενημέρωσε, δε, το ακροατήριο ότι η σχετική ΚΥΑ και για τους έκτακτους ελέγχους βρίσκεται στο στάδιο της νομικής επεξεργασίας και αναμένεται να δημοσιοποιηθεί μέχρι το τέλος Ιανουαρίου.

Για τον ρόλο και τη σημασία σχετικά με την ευθύνη και εποπτεία του επίσημου Κτηνιάτρου στους ελέγχους στα σφαγεία υπό τον νέο Κανονισμό μίλησε η κα Ανθή Λάγιου, Κτηνίατρος στο Τμήμα Σφαγείων της Κτηνιατρικής Διεύθυνσης του ΥπΑΑΤ, εξηγώντας τι ακριβώς συνεπάγεται η διεξαγωγή ελέγχων, «υπό την ευθύνη του επίσημου Κτηνιάτρου» και «υπό την εποπτεία του επίσημου Κτηνιάτρου» και υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να βοηθά το προσωπικό των σφαγείων.

Ο κ. Δημήτρης Παπαϊωάννου, Προϊστάμενος Τμήματος Προγραμματισμού και Συντονισμού Κτηνιατρικών Εργαστηριακών Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του ΥπΑΑΤ, έδωσε το νέο πλαίσιο για τις ρυθμίσεις που ξεκίνησαν να εφαρμόζονται από τον Απρίλιο του 2017, για όσες ξεκινούν τώρα και όσες πρόκειται να εφαρμοστούν το 2022.

Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου στο www.neapaseges.gr

Recommended Posts