πληρωμή, λεφτά, χρήματα, αποζημιώσεις

Περί παραγραφής των αξιώσεων του Φορέα από μη καταβληθείσες εισφορές και δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή τους.

 

Παροχή διευκρινίσεων για την παραγραφή αξιώσεων του e-ΕΦΚΑ, από μη καταβληθείσες εισφορές Μη Μισθωτών Ελ. Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών, για τους οποίους εκκρεμεί αίτημα συνταξιοδότησης.

Με την εγκύκλιο 43/27.12.2022 του ΚΕΑΟ και το αρ. 75110/Σ22991/14.02.2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Εισφορών Μη Μισθωτών, κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 6 του ν.4997/2022, με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 95 του ν. 4387/2016 περί παραγραφής των αξιώσεων του Φορέα από μη καταβληθείσες εισφορές και δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή τους.

Δεδομένου ότι, οι προαναφερθείσες διατάξεις έχουν αναδρομική ισχύ από 12/05/2016, καταλαμβάνουν και ασφαλισμένους που έχουν υποβάλει αίτημα για χορήγηση σύνταξης, το οποίο εκκρεμεί σε οποιοδήποτε στάδιο της διοικητικής διαδικασίας (σχετ. το αριθμ. Γ51/1/05.03.2019 Γενικό Έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων).

Το δικαίωμα παραγραφής, στις περιπτώσεις υποψήφιων συνταξιούχων, είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ημερομηνία υποβολής του συνταξιοδοτικού αιτήματος και τούτο διότι κατά την ημερομηνία αυτή διενεργείται η ασφαλιστική και οικονομική τακτοποίηση του ασφαλισμένου. Συνεπώς, σε περιπτώσεις υποψηφίων συνταξιούχων οι οποίοι εν συνεχεία υποβάλλουν αίτημα για παραγραφή οφειλόμενων εισφορών, το δικαίωμα παραγραφής θα πρέπει να εξετάζεται κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος συνταξιοδότησης, προκειμένου ο υποψήφιος να δικαιωθεί καταβολής των αναδρομικών συντάξεων. Σε περίπτωση, που ο υποψήφιος συνταξιούχος επιθυμεί τη διενέργεια παραγραφής με ημερομηνία μεταγενέστερη της ημερομηνίας υποβολής του συνταξιοδοτικού αιτήματος, θα επέρχεται απώλεια των αναδρομικά δικαιούμενων συντάξεων και ως ημερομηνία υποβολής του αιτήματος συνταξιοδότησης, θα θεωρείται, ως πλάσματι υποβληθείσα, η ημερομηνία της αιτήσεως για παραγραφή οφειλών.

Προέλευση Άρθρου: https://www.agrocapital.gr

Recommended Posts