Αγροτικά Κτηνοτροφικά Μελισσοκομικά και Αλιευτικά Νέα από όλη την Ελλάδα

Greekap.gr News
Αργεί η πλήρης απαγόρευση αθέμιτων πρακτικών στο εμπόριο αγροδιατροφικών

Αργεί η πλήρης απαγόρευση αθέμιτων πρακτικών στο εμπόριο αγροδιατροφικών

Αγροτικά Νέα 🕔October 29, 2021

Έως τις 31 Ιουλίου 2021, μόνο τα 16 κράτη μέλη της Ε.Ε. κοινοποίησαν την πλήρη μεταφορά της οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στην εφοδιαστική αλυσίδα αγροδιατροφικών προϊόντων στην εθνική νομοθεσία τους.

Γενικώς, τα κράτη μέλη ακολούθησαν τη συνολική προσέγγιση της οδηγίας, ενώ πλειονότητά τους υπερέβη το ελάχιστο επίπεδο προστασίας για τους αγρότες και τις μικρές επιχειρήσεις αγροδιατροφικών προϊόντων που καθορίζεται στην οδηγία.

Τα περισσότερα κράτη μέλη επέκτειναν τον κατάλογο των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών της οδηγίας ή έκαναν αυστηρότερες τις απαγορεύσεις.

Τα κράτη μέλη ακολούθησαν γενικά την τομεακή προσέγγιση της νομοθεσίας και εφάρμοσαν τις απαιτήσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα αγροδιατροφικών προϊόντων.

Τα παραπάνω περιλαμβάνονται μεταξύ των βασικών πορισμάτων της ενδιάμεσης έκθεσης σχετικά με την κατάσταση της μεταφοράς και της εφαρμογής της οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές που δόθηκε στην δημοσιότητα στις 27 Οκτωβρίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η εν λόγω έκθεση, που καλύπτει 16 από τα συνολικά 19 κράτη μέλη που έχουν κοινοποιήσει την πλήρη μεταφορά της οδηγίας στην νομοθεσία τους μέχρι σήμερα,

παρέχει μια επισκόπηση της κατάστασης της μεταφοράς και της εφαρμογής της οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στον γεωργικό τομέα και την αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων.

Καλύπτει το πεδίο εφαρμογής, τις εμπορικές πρακτικές που απαγορεύονται και τους μηχανισμούς επιβολής που επιλέγουν τα κράτη μέλη.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο : https://www.agro24.gr