Αίτηµα για αύξηση των πόρων για τη συνδεδεµένη ενίσχυση και την εφαρµογή του µέτρου ώστε να αφορά περισσότερους τοµείς γεωργικής παραγωγής έχει κοινοποιήσει επίσης προς τις ευρωπαϊκές αρχές η Ελλάδα.

Πρόκειται για µία πρόταση που έρχεται να εξυπηρετήσει περισσότερο τους επόµενους κρίκους της αλυσίδας παραγωγής πέρα από τον πρωτογενή τοµέα, καθώς όπως είναι γνωστό, η συνδεδεµένη ουσιαστικά αποτελεί έναν έµµεσο τρόπο επιδότησης της βιοµηχανίας. Σηµειώνεται εδώ πως η Ελλάδα σήµερα καλύπτει µε συνδεδεµένη ενίσχυση το 10% του εθνικού φακέλου, επιδοτώντας συνολικά 18 προϊόντα.

Στη νέα ΚΑΠ, προβλέπεται στην πρόταση της Κοµισιόν µέγιστο ποσοστό των συνδεδεµένων ενισχύσεων 10% συν 2% για πρωτεϊνούχες καλλιέργειες. Ωστόσο, τα παραπάνω ποσοστά έχουν διαµορφωθεί στο 13% συν 2% σύµφωνα µε τις προτάσεις της προεδρίας της Επιτροπής Γεωργίας της ΕΕ. Στον αντίποδα, στο πλαίσιο των συζητήσεων του Συµβουλίου Υπουργών Γεωργίας & Αλιείας υπάρχουν και αιτήµατα Κρατών Μελών για να αυξηθεί το ποσοστό των συνδεδεµένων ενισχύσεων στο 25% των άµεσων ενισχύσεων, όπως επίσης και προτάσεις για την πλήρη κατάργησή τους.

Απαιτείται τεκµηρίωση για επιπλέον συνδεδεµένες

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο https://www.agronews.gr

Recommended Posts